www.TOTALITA.cz

Ústřední redakce armády, bezpečnosti a brannosti Československé televize


Seriál o majoru Zemanovi byl jen špičkou ledovce. Byl jedním, byť nejznámějším a divácky nejatraktivnějším propagandistickým artefaktem komunistického režimu 70. a 80. let.Materiály z "vnitra"

Pro propagandistické pořady využívala Čs. televize tajné materiály Ministerstva vnitra už od konce roku 1969. Například pro pořad Causa Jan Masaryk útočící na snahy odhalit pozadí smrti Jana Masaryka. Nebo v pomlouvačném pořadu Svědectví od Seiny namířeném proti Pavlu Tigridovi a jeho časopisu Svědectví.Smlouva s ministerstvy

V roce 1975 vedení Čs. televize podepsalo smlouvu s Ministerstvem národní obrany a Ministerstvem vnitra "o součinnosti při vysvětlování a pomoci při realizaci vojenské, bezpečnostní a branné politiky strany".


Podle této smlouvy mohla Čs. televize bezplatně využívat filmové materiály Ministerstva vnitra, tedy falzifikáty skutečnosti včetně tajných odposlechů a sledovaček.


Infiltrace ministerstev obrany a vnitra do programu Čs. televize tak byla zajištěna i smluvně.ÚRABB

Jako nástroj k realizaci cílů totalitního režimu byla v Čs. televizi ustavena Ústřední redakce armády, bezpečnosti a brannosti.


Dle smlouvy z roku 1975 v redakci pracovalo 8 vojáků z povolání, 5 příslušníků SNB, 1 pracovník Vojsk Federálního ministerstva vnitra. Šéfredaktor Broumský byl plukovníkem armády a do této funkce byl odvelen rozkazem náčelníka Hlavní politické správy ČSLA.

Hlavní úkoly redakce

Hlavním úkolem redakce bylo propagovat vojenskou, bezpečnostní a brannou politiku KSČ a vysvětlovat divákům poslání a funkci ČSLA.


Divákům z řad vojáků základní služby měla svými pořady "napomáhat k výtečnému plnění úkolů bojové i politické přípravy". Měla je seznamovat "s idejemi obrany socialismu, vést je k aktivní účasti při zabezpečování vysoké obranyschopnosti naší vlasti."Posilovat třídní uvědomění

Autoři měli za úkol v pořadech posilovat třídní uvědomění a světový názor diváků. Zvláště se zaměřovali na mladé diváky, které seznamovali "s revolučními a bojovými tradicemi lidu, ČSLA, SNB, Pohraniční stráže a ochrany státních hranic a branných organizací."


Pořady ÚRABB také představovaly činnost Civilní obrany, Svazarmu, Požární ochrany, Lidových milicí, Československého červeného kříže či Svazu protifašistických bojovníků.


Působnost ÚRABB expandovala do celého spektra tvorby, především to zpravodajství.

Zánik ÚRABB

V 80. letech byly smlouvy s oběma silovými resorty obnovovány a upřesňovány.


Ústřední redakce armády, bezpečnosti a brannosti zanikla v roce 1990.


[dr]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.