www.TOTALITA.cz

Bohumínská stávka a paměť národa

Jak známo, byly tyto události za komunismu pro vládnoucí garnituru velice nepříjemným tématem a jejich publicita byla proto potlačována, a to i přímo v našem městě.


Před třemi lety jsem si totiž zašel do bohumínské městské knihovny a vypůjčil si tam Kroniku, kde je popsáno celé období od r. 1945 do roku 1963. Po delším pátrání jsem zjistil, jakým tabu tehdejší události pro Bohumín byly.


Pouze na straně 11 (části 1) se píše, cituji:
"V témže roce (1953) dne 30. května bylo realisováno rozhodnutí ÚV KSČ o provedení měnové reformy a zrušení přídělového systému. Toho se pokusila zneužít reakce a vyvolala v některých městech nepokoje, které však byly v krátkém čase likvidovány" ...


Není tam však ani zmínka o tom, že se něco podobného událo i v Bohumíně, a to v Kronice města, kde by podobné události určitě měly být zaznamenány!!!


O něco sdílnější je publikace vydaná ke 150. výročí Nového Bohumína (1847-1997), kde stejný autor, (JUDr. Demel), který psal městskou kroniku, na straně 98 píše:


"Se změnou politických poměrů po únoru 1948 začaly však sochy T. G. Masaryka z měst a obcí mizet. Záminkou ke strhnutí pomníku v Novém Bohumíně se stala velká manifestace obyvatelstva proti měnové reformě v roce 1953, která proběhla právě pod touto sochou. Podle svědectví učitele Jana Jakverta byla socha z náměstí tajně odstraněna v noci na 4. března 1961. Byla odvezena do Železáren a drátoven Bohumín, rozbita na kusy a roztavena. Podařilo se z ní zachránit několik, fragmentů, mimo jiné pravou dlaň."


Na místě, kde socha stávala, byl později postaven pomník Klementa Gottwalda.


Podobná demonstrace proti měnové reformě byla tehdy v Plzni, kde se k ní dodnes hrdě hlásí a připomínají si ji, zatímco u nás, vzhledem ke složení naší radnice, kde na zasedání rady můžete vidět řadu komunistů ať už stávajících nebo převlečených do jiných stranických kabátů, se za ni více méně stydíme.


Vždyť mnozí z těch, kteří dříve kladli věnce a květiny k pomníku Gottwalda, teď pilně kladou totéž ke skromňoučké Masarykově bustě (pardon, není to ani busta ale pouze hlava T.G.M), stojící dříve na místě původní sochy - před rokem však byla i tato hlava přemístěna do budovy radnice, aby uvolnila místo vodnímu prvku - dnes tak módní záležitostí všech rekonstruovaných náměstí v této republice.


Jak je vidět, paměť národa pomalu upadá, zejména, když jsou historická fakta zamlčována nebo úmyslně zkreslována.


A mé vlastní vzpomínky na tyto události? Uvědomuji si, že jsme se jako študáci, kteří již měli po maturitě, šli na demonstraci rovněž podívat. Na stávkující bylo nakonec přivoláno vojsko, které s puškami u nohou vytlačovalo demonstrující z celé té plochy náměstí. Řada lidí byla pak zatčena a perzekuce se nevyhnuly ani širšímu okruhu obyvatelstva.


Demonstrace začala ve středu 3. června 1953 v železárnách, které se tehdy jmenovaly BŽGK (Bohumínské železárny Gustava Klimenta). Přitom si myslím, že pro "stranu a vládu" byla demonstrace a stávka v Bohumíně mnohem závažnější, než v jiných městech, o čemž svědčí mj. i to, že na místo ředitele BŽGK byl tehdy zpět na místo Josefa Gruštíka povolán tehdejší ministr Hutí a rudných dolů Jan Bílek, který byl v místních železárnách ředitelem již v letech 1949-1951).
související texty:

Měnová reforma 1953

únor 1948

 

autor textu: Ing. Ivo Štěrba

použitá literatura: 91,
                             kronika: obec Nový Bohumín, okres Karviná léta 1945-1963,
                             publikace Městského úřadu Bohumín: Nový Bohumín - 1847-1997 - 150 let historie,
                             publikace: 120 let ŽDB (2005)

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.