www.TOTALITA.cz

"český monstrproces" s devíti vysokými církevními hodnostáři   (27.11 - 2.12. 1950)

obžalovaní a vynesené tresty:

 • Jan Anastáz Opasek   (detail),
     opat benediktýnského kláštera v Praze-Břevnově
     - odsouzen na doživotí,


 • ThDr.Bohuslav Stanislav Jarolímek   (detail),
     opat premonstrátského kláštera na Strahově
     - odsouzen na 20 let (zemřel krátce po rozsudku),


 • ThDr. Josef Čihák,
     prelát arcijáhen metr. kapituly u sv.Víta v Praze
     - odsouzen na 10 let,


 • ThDr. Otakar Švec,
     papežský prelát a metr. kanovník u sv.Víta v Praze
     - odsouzen na 20 let,


 • ThDr. Jaroslav Kulač,
     kanovník u sv. Víta v Praze
     - odsouzen na 17 let,


 • ThDr. Antonín Mandl   (detail),
     ředitel Arcidiecézního pastoračního ústředí v Praze
     - odsouzen na 25 let,


 • ThDr. Jan Boukal,
     první sekretář pražského arcibiskupa
     - odsouzen na 18 let,


 • P. Václav Mrtvý,
     salesián, prac. Apoštolské administratury v Praze
     - odsouzen na 15 let.


 • ThDr. Stanislav Zela   (detail),
     světící biskup a gen. vikář olomoucké arcidiecéze
     - odsouzen na 20 let,

obžalovaní byli vybráni dne 25.září 1950 koordinační komisí pro církevní procesy při ministerstvu spravedlnosti.


obvinění:
Ze spolčení za účelem zničení lidově demokratického zřízení, z vyzvídání státního tajemství. Zela, Kulač a Boukal dokonce ze spolupráci s gestapem.


Celý proces se nesl v rámci široké propagandy - souzena byla církev.
složení soudu:
předseda:
JUDr. Jaroslav Novák

přísedící:    JUDr Karel Bedrna a Zdeněk Kaláb


prokurátoři:  JUDr. Karel Čížek a JUDr. Ján Feješ

[ma]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.