www.TOTALITA.cz

souvisejicí literatura

Miroslav SÍGL:
Události totality, svobody a demokracie (1989-1990)

"Všechno špatné je k něčemu dobré", říká se. Když byl Miroslav Sígl, vedený v ústřední evidenci "pravicových oportunistů", v roce 1988 propuštěn ze zaměstnání pro nedovolené šíření tehdejších samizdatových Lidových novin, měl čas po celý rok denně monitorovat vysílání zahraničních rozhlasových stanic do Československa. Sám pro sebe a pro několik přátel. Po Listopadu 1989 k tomu také přidal sledování už také domácích, svobodně se rozhlížejících médií.


Po úspěchu předchozí autorovy knihy "Události pravdy, zrady a nadějí (1967-1971)" se pak tyto záznamy, osobní svědectví a paměti o vývoji našich novodobých dějin, zejména z let 1989-1990, staly základem pro knihu další, tentokrát vycházející pod názvem "Události totality, svobody a demokracie".


V té jsou všechna faktografická data jsou uspořádána opět chronologicky. Součástí jsou také četná životopisná data protagonistů událostí, přehled všech mluvčích Charty 77 a také čs. novinářů a publicistů, kteří působili v exilu.


Kniha se stala vítaným pomocníkem všech, kteří se po letech snaží orientovat v tehdejších dění nebo si jen připomenout události té doby.


vydavatel:

Akcent Třebíč, 2010, 496 stran


ISBN:

978-80-7268-753-4


další informace:

www.vydavatelstviakcent.cz


související texty:

Miroslav Sígl


souvisejicí literatura - úvodní strana

autor textu: Miroslav Sígl

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.