www.TOTALITA.cz

udavači

vyzbrojování civilistů

Rudá Armáda přinesla nejen osvobození od fašismu, ale i totalitní praktiky komunismu. Pod její ochranou vznikaly na různých místech republiky prapodivné bezpečnostní útvary.


Někde se jmenovaly Národní milice, jinde Národní stráž bezpečnosti, Národní stráž, Občanská stráž nebo Revoluční garda. Jejich společným znakem bylo, že byly vytvářeny za asistence Rudé armády, která jim poskytovala zbraně. Tyto jednotky byly také nápomocné NKVD a dokonce ji provázely při zatýkání svých spoluobčanů.


Jejich vznik nebyl podložen žádným zákonem. Vycházel ze směrnic moskevského vedení KSČ, vedení KSS, vyhlášení NF a URO. Po právní stránce šlo tedy pouze o ozbrojené bandy.vyřizování účtů

Komunisti, kteří se rádi stavěli do pozice svědomí národa, čekali na sovětská vojska více netrpělivěji než nic netušící občané. Přisvojili si právo rozhodovat o tom, kdo a do jaké míry se provinil za doby fašistického režimu. Od první chvíle spolupracovali s NKVD při odhalování "válečných zločinců".


Ke slovu se tehdy dostalo udavačství a vybavování různých starých účtů, velmi často nesouvisejících se službou fašistické diktatuře. Např. v Kežmarku ilegální komunistická strana sestavila seznam 220 osob, mezi kterými byli Němci, Slováci a Maďaři. Po vstupu vojsk Rudé armády do města, odevzdali seznam NKVD. To další už známe….

vzpomíná František K.

původem z Kežmarku , vzpomínal, jak byl, na základě tohoto seznamu, spolu se svým otcem Karlem K. internován a odvlečen do SSSR. Vrátili se spolu po 4 letech, 15.1.1949 přes Oděsu.vzpomíná Julius L.

O podtatranských udavačích se zmiňoval i Julius L. Mluvil o tom, že udání v Tatrách měli na svědomí lidé, kteří se navzájem dobře znali. Mnozí z udavačů byli příslušníci Hlinkových gard. Po příchodu Rusů vstoupili do KSČ a potřebovali obětní beránky.vzpomíná Štefan B.

S komunisty měl praktické zkušenosti také Štefan B. z Prešova. Tvrdí, že jej zmlátili ještě v době existence slovenského státu a zlomili mu ruku. Po osvobození Prešova byl mezi prvními, koho navštívili příslušníci NKVD.


Jeden z přítomných komunistů ho uhodil po hlavě tak, že spadl. Když se probral a ptal se proč ho bijí, odpověděli mu, že prý proto, protože je "velký kavalír". Odvlekli ho na Donbas, kde pracoval 3 roky.


[pj]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.