www.TOTALITA.cz

ruští emigranti

První úder NKVD byl vedený proti příslušníkům ruské emigrace. Ti byli už dlouhou dobu pod kontrolou špiclů Moskvy.


Již 9. května 1945 se objevily ve dveřích prominentních ruských emigrantů zatýkající skupiny, které je odvážely do Dělostřelecké ulice v Praze.


Byli podrobeni krutým výslechům, někteří byli hned popravováni v zahradě vily nebo později v cihelně na Julisce. Jiný byli odvlečeni do SSSR bez ohledu na to, že se jednalo o občany ČSR.


Tak například skončil bývalý předseda autonomní Karpatské Ukrajiny Josef Vološyn, bývalý předseda carského dvora Rafalskij, československý generál Vojcechovský a další.To vše se dělo bez protestu jak prezidenta Beneše, tak i ministra národní obrany gen. Svobody. Někteří se vrátili po roce 1956 a byli dále pod dohledem oddělení STB tzv. východní emigrace.Odvlečeni byli i další emigranti - profesoři Birčak, Kaminský, Slavinský, MUDr. Semec, MUDr. Stanislavský, major Petrov a další a další.


vzpomíná Taťána R.

"Leonid Rudič, narozený v Kremenčugu v Rusku, odešel jako student, bělogvardějec z Ruska. Prošel mnohými zeměmi a nakonec se usadil v ČSR.


Zde studoval univerzitu a v roce 1922 se oženil s Češkou. Během hospodářské krize dostal místo na Podkarpatské Rusi v Užhorodu. Zde žil s rodinou až do roku 1938. Potom našel uplatnění v Brně, kde učil ve škole až do konce války.


19. května 1945 byl nečekaně odvlečen z domu sovětskými důstojníky a od té doby jsme o něm neměli žádné zprávy. Marně jej hledal i Červený kříž a později byl prohlášen za mrtvého. V roce 1955 se nečekaně vrátil. Byl ve velmi zuboženém stavu".vzpomíná Naďa E.

"Alexander Vozjanov se narodil v Rovinke v Doněcké oblasti. Do ČSR přišel v 15 letech. V Příbrami vystudoval bánskou fakultu.


Do SSSR byl odvlečený z Bánské Štiavnice 12.března 1945 spolu s ing. Benjamínem Piskunem, ing. Andrejem Najděnovem a ing. Potkinem. Piskun a Potkin se po roce 1960 vrátili, ale můj otec a Najděnov se do teď nevrátili a nic o nich nevíme."


[pj]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.