www.TOTALITA.cz

lékařská prohlídka

Byla jedním z prvních úkonů, které následovaly po příchodu do lágru. Bylo to spíše seskupování vězňů do čtyř tříd podle jejich fyzických schopností.


Lékařská prohlídka spočívala v tom, že lékař každému prohlídl pohlavní úd, zda netrpí pohlavní chorobou. Lékařka po té každému rukou stiskla půlku zadku a podle síly svalu zařadila vězně do kategorie.



4 kategorie vězňů

Do kategorie OK byli zařazeni vysílení slabí vězni. OK znamenalo "Ohne Kraft" neboli bez síly. Takto kategorizovali fašisti vězně v koncentrácích a bolševici to převzali i s německou zkratkou.


Vězni, zařazeni do I. kategorie, pracovali v dolech, II. kategorie pracovala v železárnách a vězni z III. kategorie lopatami odklízeli sníh. Kategorie OK pracovala v kuchyni.

Po čase, vinou otrocké práce a mizerné stravy, lidé odpadávali hladem a vyčerpáním a bylo nutno vězně překlasifikovat.



jak jsme spali

Podle vzpomínek Gustava H. z Medvedova vyměnili vězňům hned na začátku boty s koženou podrážkou za jiné s dřevěnou. Lůžko tvořily dvě desky, polštář nahradila na několik let bagančata a přikrývku starý ruský plášť.




nemocní a mrtví ...

Nemocné dávali do zvláštních místností. Buď se zde uzdravili nebo zemřeli. Mrtvé ukládali svlečené do jam. V létě ihned po úmrtí, v zimě až když rozmrzla půda.


[pj]



odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.