www.TOTALITA.cz

počty obětí ?

první skupina

Nesmíme zapomenout na první vězně Gulagů, kteří se do SSSR dostali dobrovolně. Byli to občané ČSR, kteří ještě před válkou nebo během ní, utekli přes hranice do SSSR. Byli první, kteří poznali odvrácenou stranu sovětské propagandy.


Bylo mezi nimi mnoho Rusínů z Podkarpatské Rusi. Potom to byli Slováci a Češi utíkající před fašismem i Židé na útěku před internací do fašistických koncentráků.ve druhé skupině

jde o vojenské zajatce. Na sovětské frontě bojovalo 6 tisíc slovenských vojáků na straně německé armády. Bojů na frontě se zúčastnili též občané z jihu Slovenska, připojeného k Maďarsku.


Mnozí z nich též padli do sovětského zajetí. Sovětští zajatci, kteří byli zajati v boji nebo přeběhli k sovětům, protože poznali nesmyslnost fašistického režimu, skončili v zajateckých a koncentračních táborech.

třetí skupinu

tvoří občané, masově zatčení a odvlečení do soustřeďovacích a potom pracovních táborů. Odhady naznačují, že v době do 8.května 1945 mohlo být v sovětských internačních a pracovních táborech až 55 000 občanů a zajatých vojáků. Tato čísla však mohou být nepřesná.
Odvlečené z této skupiny je možno rozdělit na:

  • funkcionáře politických stran HSĽS, HG, Hlinkové mládeže, bývalé vojáky slovenské armády, ale také státní úředníky (soudce, četníky) apod.


  • občany německé anebo maďarské národnosti, kteří byli členy politických stran


  • občany různých národností jako oběti udavačů, občany odvlečené bez udání důvodu

[pj]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.