www.TOTALITA.cz

kolektivizace zemědělství - vytváření JZD

Vlastní "kolektivizační proces" (přesně likvidace soukromého zemědělství probíhal v etapách:

1. etapa (1949)

23.2. přijal komunisty ovládaný parlament, dle usnesení ÚV KSČ, zákon o jednotných zemědělských družstvech.


Již od dubna byla zahájena kampaň k vytváření JZD. Kampaň se však nesetkala s příznivým ohlasem a nepřinesla očekáváný výsledek. Na konci roku 1949 existovalo pouze 2 039 JZD, vesměs prvního typu.


Dlužno k tomu dodat, že předsedové družstev byli dosazeni rozhodnutím okresních výborů KSČ.

Sedlák Bohuslav Zeman a Brigita Rajzlerová z Kosmonos byli v lednu 1951 obžalováni jako škůdci národního hospodářství z trestného činu zkrmování obilí

2. etapa (1950)

V tomto roce byla nařízena realizace přechodu JZD na třetí a čtvrtý typ. Setkalo se to s velkým odporem, jehož důsledkem byl pokus o hromadné vystupování z JZD.


Komunisté na to odpověděli "výkupem" zemědělských strojů. Byla "vykoupena" většina strojů, avšak bez žádného ekonomického efektu. Stroje byly většinou ihned vyřazeny z provozu a dány do šrotu. Strojní stanice je nepoužívaly.3. etapa (1952)

3.června 1952 bylo vydáno usnesení strany a vlády o dalším rozvoji JZD. Začal přímo frontální útok na vesnice a její obyvatele. Útok řídila na každém okrese tří až čtyřčlenná komise při okresním výboru KSČ.


Brigády funkcionářů přijížděly na venkov, navštěvovaly rolníky a "přesvědčovaly" je ke vstupu do JZD. Přesvědčovací metody se stále zostřovaly. Většina nových JZD vznikla proti vůli rolníků a přes jejich odpor.Strojní stanice

Po roce 1948 nově zřízené státní organizace, které vlastnily zemědělské stroje. Dodávky strojů pro soukromý sektor neexistovaly.

[ma]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.