www.TOTALITA.cz

podřízené postavení Československa vůči SSSR

Zcela se změnilo postavení ČSR ve vztahu k mezinárodnímu hospodářskému systému.

Veškerý zahraniční obchod byl přeorientován na SSSR a země tzv. socialistického tábora. Znamenalo to velký zásah do dosavadní ekonomické struktury státu.


pokles relativní hospodářské úrovně Československa

Relativně hospodářsky vyspělé Československo dostalo za partnery zaostalé, ekonomicky nevyvinuté země a muselo jim přizpůsobit struktury své výroby. Nebývalý rozmach těžkého průmyslu (zbrojní výroba) bez surovinové základny zvyšoval závislost na SSSR, ze kterého jsme museli dovážet potřebné suroviny.


vznik   RVHP

Ze strany Sovětského svazu šlo o jednoznačný diktát. Při jednáních o hospodářských smlouvách sovětští zástupci přímo určovali co se bude a nebude u nás vyrábět.


Za účelem koordinace jednotlivých ekonomik uvnitř sovětského bloku byla v roce 1949 zřízena Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP).

vznik   VARŠAVSKÉ SMLOUVY

Rovněž v zahraniční politice se československá diplomacie se stala poslušným nástrojem SSSR. Politickou i hospodářskou závislost doplňovala i vojenská.


V roce 1955 se ČSR stalo členem vojenského bloku, tzv. Varšavské smlouvy. Tato skutečnost byla jasným důkazem o dokonalém područí našeho státu vůči SSSR.


[ma]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.