www.TOTALITA.cz

čepičkova armáda a praktiky v ní

V letech 1950-56 byl zeť Klementa Gottwalda Alexej Čepička armádním generálem a ministrem národní obrany.


S nástupem do funkce zavedl do armády řadu kultů obvyklých u sovětských maršálů. Prostředky vydávané na armádu a zbrojení plně odpovídaly přípravám na 3. světovou válku. Nad československou armádou bděli sovětští vojenští poradci, byly do ní zavedeny sovětské řády a předpisy, podstatně se změnily i velitelské kádry.

Od září 1950 byly v armádě zřizovány pomocné technické prapory - PTP, tzv. "černí baroni", v nichž v podmínkách táborů nucených prací a bez rozdílu věku sloužili sedláci i jejich synové, kněží, intelektuálové a jiné "lidově demokratickému zřízení nepřátelské živly".


Jejich osudy ovšem nebyly zdaleka tak humorné, jak by se mohlo zdát podle Švandrlíkových Černých baronů.


související texty:

Čepičkova justice

Čepičkova armáda a praktiky v ní

odpovědnost Alexeje Čepičky


Alexej Čepička

situace v armádě

Klement Gottwald

KSČ

systém vládnutí KSČ


autor textu: Bedřich Marjánko

použitá literatura: 3

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.