www.TOTALITA.cz

Mátyás   RÁKOSI     (vl. jménem Emanuel Róth, podle jiných zdrojů Rosenfeld)

*

9. 3. 1892

Ada (Maďarsko)

+

5. 2. 1971

Gorkij (dnes Nižnyj Novgorod) (Rusko)

 

1918

v listopadu byl zakládajícím členem Strany komunistů Maďarska
(Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP))

1919

krátce po bolševistickém převratu v Maďarsku:
v březnu byl zástupcem lidového komisaře obchodu,
v dubnu byl politickým komisařem v občanské válce na jižní frontě
v červenci se stal celostátním náčelníkem Rudé stráže (Vörös Őrség)
v srpnu po pádu bolševistické diktatury emigroval do Vídně

1920

pro nepřijatelné politické chování byl vypovězen z Rakouska

1920-1924

emigrace v SSSR, pracoval vo výkonném výboru Komunistické Internacionály v Moskvě

1924

ilegálně překročil hranice Maďarska,
v následujícím roce byl zatčen a následně v roce 1926 odsouzen na 8 a půl roků vězení

1935

v únoru odsouzen na doživotní vězení

1940

v rámci různých sovětsko-maďarských mezistátních úmluv propuštěn na svobodu
a následně deportován do SSSR

1940-1945

pracoval jako člen moskevské emigrační komunity maďarských komunistů

1945

v lednu se vrátil do Maďarska,
po volbách od listopadu se stal ministrem státních věcí (államminiszter)

1947

po volbách se stal místopředsedou vlády

1948

v červnu na ustanovujícím kongresu strany
byl zvolen za generálního tajemníka Strany maďarských dělníků (MDP)

1949

po volbách při svých původních funkcích se stal i náčelníkem Výboru pro bezpečnost státu

1952

v srpnu byl zvolen Parlamentem předsedou Rady ministrů

1953

na rozkaz N. Chruščova v červnu byl odvolán z této funkce

1956

přímo na vyšší sovětský rozkaz v červenci odvolán z jeho všech stranických funkcí
(oficiálně "ze zdravotních důvodů") a následně poslán do SSSR na "léčbu".

1957

byl zbaven poslaneckého mandátu, následně deportován do Krasnodaru,
poté do Kirgizie a nasposledy do města Gorkij.

1960

dočasně pozastaveno jeho členství v straně

1962

v srpnu vyloučen ze strany

1971

5. února zemřel v městě Gorkij,
o dva týdny později byly jeho tělesné pozůstatky pohřbeny v tajnosti v Budapešti


související texty:

www.1956.lap.hu

www.rev.hu

 

autor textu: József Ágh

použitá literatura: 64

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.