www.TOTALITA.cz

rok 1968
sobota   24. srpna 1968

během dne je postupně obnoven provoz městské hromadné dopravy.


Na ranním jednání vlády je zbaven funkce náměstek ministr vnitra Viliam Šalgovič a řízení StB přebírá ministr vnitra.


10.00

Čs. rozhlas: V ranních hodinách proběhla výměna původně nasazených sil okupačních armád.

11.45

Zpráva ČTK: Na sovětském velvyslanectví jsou instalovány 3 televizní paraboly.


15.35

Čs. rozhlas: Za první 2 dny bylo v Praze 307 raněných a 18 mrtvých. Z toho 10 zemřelo v nemocnici.


Situace v Praze:

Okupanty v ulicích všichni ignorují.


V noci, na výzvu Čs. rozhlasu, byly strženy nápisy s označením ulic a místo nich se začaly objevovat na zdech nápisy Dubčekova třída. Ať se okupanti orientují.


K vojenským zásahům došlo na Václavském, Staroměstském a Karlově náměstí. Také u rozhlasu, u budovy ÚV KSČ a na Palackého mostě.


Obsazeny jsou budovy stranických orgánů, bank, telekomunikací, některých ministerstev, pražských deníků, rozhlasu a televize.


Obsazeny jsou též všechny důležité komunikace včetně mostů.


Ráno došlo na Libeňském mostě ke střelbě mezi příslušníky bulharské a sovětské armády.


Okupanti prohledávají auta přijíždějící do Prahy a hledají tiskoviny.


Celé dopoledne létaly nad Prahou sovětské helikoptéry, které se snažily lokalizovat vysílačky.


Odpoledne se k nim přidaly další, které shazovaly letáky s Provoláním Pěti armád.

S Dubčekem ...

S Dubčekem ...


Situace v zásobování:

Potravinářské závody pracují, pekárny a mlékárny žádají o dobrovolníky na 2. a 3. směnu. Horší je situace s masem a tuky. V okrajových čtvrtích pomáhají okolní JZD (brambory).


Vyskytují se případy zabavování potravin při rozvozu okupačními vojsky.


Výrobní závody dávají k dispozici dopravní prostředky k rozvozu potravin. Podle dohody národního výboru města Prahy s okupanty, je možno potraviny rozvážet i v noci. Auta však musí být řádně označena.související texty:

KSČ


situace v Československé televizi


události předchozího dne

události následujícího dne


rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 1

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.