www.TOTALITA.cz

rok 1968
neděle   25. srpna 1968

během noci:

Sovětští okupanté vnikli do budovy ministerstva dopravy. Údajně hledali zbraně. Ve skutečnosti však ničili technické zařízení.


Příslušníci sovětské státní bezpečnosti vnikli do budovy ministerstva zahraničí. Pod ochranou silného vojenského okupačního útvaru prohledali všechny kanceláře, ministerstvo nemůže řádně vykonávat svou funkci.po 12.00

Čs. rozhlas: Sovětskými okupanty je obsazena městská správa VB.

12.50

Čs. rozhlas: Sovětské jednotky zabavily dne dopoledne zbraně jednotce Lidových milicí na Vysoké škole politické v Praze. Rozložily je na nádvoří a fotografují je. Mají zřejmě sloužit jako důkaz o existenci kontrarevoluce v Československu.


18.03

Čs. rozhlas: Na dnešní schůzi zamítlo plénum národního shromáždění požadavek neutrality Československa.


18.15

Čs. rozhlas: V Praze bylo dnes vysazeno asi 800 příslušníků okupačních mocností v civilu, vyzbrojených falešnými čs. pasy, kteří hovoří perfektně česky a slovensky. Jsou to údajně příslušníci sovětské státní bezpečnosti a jsou vysíláni do jednotlivých měst.


Rušička kolaborantského vysílání

Rušička kolaborantského vysílání

Situace v Praze:

Po Praze se na různých místech ozývají výstřely.


Kolem 14.00 se okupanti pokusili připojit na pouliční rozhlas kolaborantskou rozhlasovou stanici.


Jakmile se však ozvala první slova, náměstí odpovědělo pískotem až uši okupantům zaléhaly. Několikrát svůj pokus opakovali. Vždy se stejným výsledkem, takže posléze zanechali marné snahy.související texty:

KSČ


situace v Československé televizi


události předchozího dne

události následujícího dne


rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 1

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.