www.TOTALITA.cz

rok 1968
role sdělovacích prostředků


Na začátku dubna ještě část lidí vyčkávala v obavách, že se stále jedná o hru uvnitř KSČ. Ti odvážnější však již nyní otevřeně mluvili o svých názorech V této době sehrály rozhodující úlohu sdělovací prostředky, které svou otevřeností pomáhaly urychlovat společenské změny.obrazovka ČST

diskuze s Alexanderem Dubčekem před vysíláním - věc dříve nevídanáZrušení cenzury

Policejní dozor nad obsahem sdělovacích prostředků skončil fakticky již v průběhu února. Zákonem zrušen byl až koncem června. Novinářům se tímto dostalo, do té doby nevídaných možností, se kterými si občas nevěděli rady.

Vysoká sledovanost sdělovacích prostředků

Vítanými tématy bylo odhalování příčin minulých deformací, politické procesy 50. let, činnost Státní bezpečnosti a různé historické otázky jako např. okolnosti sebevraždy Jana Masaryka v roce 1948. Sledovanost sdělovacích prostředků byla v té době opravdu vysoká. Nutno poznamenat, že jejich otevřenost mnohdy komplikovala vztahy republiky s ostatními socialistickými zeměmi.


Nové poměry rychle zasahovaly nové oblasti života. Pouze v obcích a v továrnách ještě zůstávaly věci při starém. Změny však byly drtivou většinou občanů vítány s nadšením. Prostor ve sdělovacích prostředcích byl dán i opačným názorům, i když však byly často přijímány s malou tolerancí. V té době se totiž lidé dovídali o informace o praktikách komunistů v dřívějších letech.


Nositelům odlišných názorů však hrozilo pouze to, že se společensky znemožní. Za své názory nebyl nikdo, jako dříve, stíhán policií nebo jinak potrestán. Touha po pomstě ve společnosti chyběla. Lidé pouze chtěli, aby ti, kteří byli odpovědni za dobu minulou, nedostali opět příležitost.


Vyskytlo se však i několik případů, kdy si někdo chtěl vyřídit záležitosti z let minulých. Veřejnost byla informována i o několika případech sebevražd, kdy se konkrétní osoba obávala svého trestního stíhání nebo skandálu za své dřívější jednání. Jednalo se však o ojedinělé případy, jejichž výskyt byl nevýznamný a neodpovídal celkovým poměrům ve společnosti.


související texty:

role ČST během Pražského jara

z dokumentární a publicistické tvorby ČST


sdělovací prostředky

cenzura

politické procesy

Alexander Dubček


rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 17

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.