www.TOTALITA.cz

cenzura

 

"Cenzura, jako součást monopolu na informace, patřila ke sloupům komunistického režimu."


historik Karel Kaplan   Cenzura se nezrodila až v totalitních režimech 20. století.


Její historie je stará více než půl tisíciletí.


Už krátce po vynálezu knihtisku zlatníkem Johanesem Gutenbergem koncem první poloviny 15. století ustavil roku 1486 mohučský biskup cenzurní úřad.


A od té doby provází cenzura - tedy nástroj k ovládnutí lidí zamlčováním faktů a či šířením dezinformací - nejen knihtisk, ale všechna postupně vznikající média.


Totalitní režimy cenzuru dováděly do dokonalosti.


Během komunistické vlády u nás se formy cenzury proměňovaly. V roce 1968 byla cenzura dokonce na krátký čas zákonem zrušena.


související texty:

tiskový odbor FMV

cenzura v Čs. rozhlase

Ústřední redakce ABaB Československé televize

IV. sjezd SČDU (květen 1987) - diskuzní příspěvek herce Miloše Kopeckého

ÚV KSČ (předsednictvo) - K výrobě a prodeji tiskovin s erotickou tematikou (7.12.1970)

příklady zásahů cenzorů (období 1957 - 1967)


ideologie

propaganda

ideologická propaganda


autor textu: Jarmila Cysařová

použitá literatura: 86,87,88

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.