www.TOTALITA.cz

rok 1989
petice Několik vět - pátek 30. června 1989 objektivem televizního zpravodajství
pořad Televizní noviny podrobněji

Moderátor Jiří Vaníček:

Ve zprávě předsednictva ÚV KSČ v úvodu dnešních Televizních novin jsme vás informovali o stanovisku k pokusu o novou provokační podpisovou akci některých nezákonných skupin. V poznámce se k ní v širších souvislostech vrací redaktor Ivan Kraus.Redaktor Ivan Kraus:

V těchto dnech se objevila výzva s textem, v jejímž záhlaví stojí název Charta 77Několik vět. Šíří se po vlnách éteru z hlasatelny Svobodné Evropy. Jde z rukou a hlav chartistů a jejich vyznavatelů či obdivovatelů. Výzva zní k pochopení, že nadešel čas ke skutečným a důkladným systémovým změnám, které musí provázet zásadní změna společenského klimatu. Konec citátu.


Text je určen čs. občanům a svou naléhavost jinými slovy vyjadřuje výzvou k ostré konfrontaci. Řekněme však také našimi slovy, že se jedná o výzvu ke svržení našeho společenského zřízení, že se vůbec nejedná o několik vět, ale o důmyslně koncipovanou výzvu k rozvratu, k opuštění principů socialistického státu a přestavby společnosti.


Jsou to další podněty z hlav tzv. nezávislých - jak si sami říkají - jednoznačně vedoucích k destrukci společnosti, k chaosu. O co jim ve skutečnosti jde jasně ukázali v poslední době v ulicích Prahy.


Chtěl bych v této souvislosti vzpomenout slova vyhlášeného specialisty na východní země Brzezinského: přestavba v socialistických zemích - to je začátek pádu socialismu, konec komunistických myšlenek.


Ve výzvě Několik vět se na jiném místě praví, že veřejnosti se nedovoluje mluvit do připravovaných zákonů. Zapomněli, nebo chtěli zapomenout, tzv. nezávislí, na veřejné diskuse k návrhům zákona o státním podniku, zákoníku práce, probíhajícím diskusím k vynálezeckému zákonu či k novelám zákonů školských.

A pokud hovoříme o rozšiřující se demokracii a otevřené informovanosti, nelze zapomenout ani na zprávu o stavu našeho národního hospodářství a současných úkolech, přednesenou minulý týden soudruhem Adamcem ve Federálním shromáždění.


Nezakrývání problémů a věcné informace musejí burcovat každého, kdo chce přiložit ruku k socialistickému dílu. Ve stovkách našich státních podniků jsou zvoleny rady pracovních kolektivů. Tedy další prvek prohlubující se demokracie společnosti.


V posledních letech hovoříme otevřeně také o problémech životního prostředí. Ale nejen hovoříme. Děláme první zásadní kroky k jeho zlepšení. A to nejen u nás doma, ale i ve spolupráci s ostatními zeměmi.


Příkladem spolupráce může být i nedávná schůzka členů vlád odpovědných za oblasti životního prostředí sedmi sousedních států Střední Evropy. A to jsou konkrétní kroky těch, kteří se zaujetím chtějí naplnit smysl a poslání přestavby socialistické společnosti.


Výzva s nadpisem Několik vět vychází z myšlenek bývalého poradce prezidenta USA Cartera - pana Brzezinského, který hlásá a předpovídá, že komunismus se už přežil, a že je v posledním tažení. Brzezinski je zarytý antikomunista, nepřítel socialismu. Jemu ale i jeho stoupencům musí být však také jasno, že boj o moc není laškování. Oč jim jde je zcela zřejmé - určitě ne jen o několik napsaných vět.Moderátor Jiří Vaníček:

Dnešní článek Rudého práva a Pravdy 'Kdo seje vítr' vyvolal značný ohlas čtenářů. V zítřejších vydáních se proto k tomuto tématu deníky vracejí pod titulem 'Co mají za lubem?související texty:

televizní zpravodajství 30.6.1989

Televizní noviny - podrobněji


televizní zpravodajství 6.7.1989

televizní zpravodajství 12.7.1989

televizní zpravodajství 22.7.1989

televizní zpravodajství 7.8.1989


petice "Několik vět"


Palachův týden

Sametová revoluce 1989

Vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.