www.TOTALITA.cz

rok 1989
petice Několik vět - středa 12. července 1989 objektivem televizního zpravodajství
televizní zpravodajství

Zpravodaj ČST v Moskvě Miroslav Bouda:

TASS dnes připomíná nepříznivou odezvu, s jakou se mezi pracujícími, komunisty i nestraníky setkal další pokus členů Charty 77 a jiných nezákonných skupin vnutit vedení ČSSR diskusi o širokém okruhu otázek... Kolektivy i jednotlivci v dopisech adresovaných sdělovacím prostředkům odsuzují snahy destabilizovat situaci v ČSSR a způsobit tak republice politické, hospodářské i morální škody...

Předseda Čs. svazu novinářů (ČSSN) Ján Riško:

Předsednictvo ČSSN se zabývalo aktuální činností naší organizace... uskutečnily se krajské konference naší organizace, (které se) vyznačovaly zvýšením aktivity čs. novinářů... nemohli jsme se nezmínit o pamfletu Několik vět. Rozhořčení vyvolalo demagogické a lživé tvrzení, jako by naše sdělovací prostředky byly manipulované, jakoby naši novináři byli manipulovaní, jako bychom nehovořili a nepsali ze svého vnitřního přesvědčení - toto jsme kategoricky odmítli..."související texty:

televizní zpravodajství 30.6.1989

televizní zpravodajství 6.7.1989


televizní zpravodajství 12.7.1989

Televizní noviny - podrobněji


televizní zpravodajství 22.7.1989

televizní zpravodajství 7.8.1989


petice "Několik vět"


Palachův týden

Sametová revoluce 1989

Vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.