www.TOTALITA.cz

rok 1989
petice Několik vět - čtvrtek 6. července 1989 objektivem televizního zpravodajství
pořad Televizní noviny podrobněji

Moderátor Štefan Nižňanský:

Dnes, tak jako v uplynulých dnech, jsme dostali do naší redakce nemálo dopisů. Další chodí na různé ústřední orgány a organizace. Jejich obsah je společný - občané vyjadřují postoj k výzvě nelegálních struktur Několik vět. Blíže k jejich obsahům redaktor Oldřich Danihelka.Redaktor Oldřich Danihelka:

Jak mnozí píší, za jedině možnou cestu ke zvýšení výkonnosti naší ekonomiky a v konečném důsledku i pro zlepšení podmínek života pracujících je považována poctivá práce a také potřeba klidu pro tuto práci.


Například pracující Agropodniku Gottwaldov se rozhodli vytvořit pro společnost navíc hodnotu díla v objemu 500 tisíc korun. Není to vůbec jednoduchý úkol, a proto také ve svém stanovisku zdůrazňují: V této náročné práci potřebujeme hlavně klid a ne rozeštvávání národa různými elementy.


Komunisté ZO KSČ závodu 04 Štětí státního podniku Sport Praha napsali: Proces přestavby nesmí být mařen a demokratizace nesmí být zneužíváno k vyvolávání neklidu, k narušování veřejného pořádku.


Jak podtrhují mj. členové ZO KSČ při okresním oddělení Českého statistického úřadu v Příbrami, dává současné období přestavby uskutečňované pod vedením KSČ všem čestným a poctivým občanům naší republiky možnost plně se zapojit do tohoto procesu a uplatnit své schopnosti i jiným směrem, než výzvami a podpisy pod pamflety typu Několik vět.

Značné rozhořčení pak vyvolává i ten fakt, že chartisté zneužívají a zaštiťují se populárními osobnostmi, jejichž podpisy pod několik slov se snaží ovlivňovat veřejné mínění. Jak napsali například pracovníci ředitelství obchodu obuví z Gottwaldova.


V souvislosti s tím pak stojí za zmínku i osobní dopis Márie Vargové, pracovnice státní spořitelny Trebišov. Píše: Jsem zklamána především tím, že se pod výzvu podepsali i známí umělci, kteří tak přesvědčivě ztvárnili filmové či televizní role, rozdávali radost a pohodu všem lidem po celodenních starostech.


Proč se podpisem zpronevěřují právě ti, kteří mají možnost seberealizace? Ano, tak se zase ptají například horníci z dolu Antonín Zápotocký Orlová, předseda ZV ROH z pracoviště údržby jeřábů teplé válcovny VSŽ Košice i další.


K tomu, aby se úkoly přestavby mohly plnit - zdůrazňují pisatelé dalších dopisů - totiž potřebuje celá naše společnost tvůrčí atmosféru, konstruktivní diskusi o řadě bezprostředních úkolů. Psaní a rozšiřování nejrůznějších pamfletů nic pozitivního nepřináší.související texty:

televizní zpravodajství 30.6.1989


televizní zpravodajství 6.7.1989

Televizní noviny - podrobněji


televizní zpravodajství 12.7.1989

televizní zpravodajství 22.7.1989

televizní zpravodajství 7.8.1989


petice "Několik vět"


Palachův týden

Sametová revoluce 1989

Vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.