www.TOTALITA.cz

rok 1989
petice Několik vět - středa 12. července 1989 objektivem televizního zpravodajství
pořad Televizní noviny podrobněji

Zpravodaj ČST v Moskvě Miroslav Bouda:

S odvoláním na čs. tisk sovětská agentura TASS dnes připomíná nepříznivou odezvu, s jakou se mezi pracujícími, komunisty i nestraníky setkal další pokus členů Charty 77 a jiných nezákonných skupin vnutit vedení ČSSR diskusi o širokém okruhu otázek. Tato diskuse by se přitom měla týkat, uvádí TASS, nejenom dalšího rozvoje hospodářství, ale také dodržování lidských práv.


Kolektivy i jednotlivci v dopisech adresovaných v těchto dnech sdělovacím prostředkům odsuzují snahy destabilizovat situaci v ČSSR a způsobit tak republice politické, hospodářské i morální škody.


TASS pak připomíná, že postoj k autorům Několika vět vyjádřil například kolektiv pracovníků a výbor KSČ na dole Nosek. V jejich rezoluci, konstatuje TASS, se poukazuje na to, že autoři výzvy si přejí návrat kapitalistických výrobních vztahů a otevřeně útočí na vedení strany a státu.Redaktor Jiří Vaníček:

Dnešní deníky uveřejnily prohlášení předsednictva ÚV Čs. svazu novinářů. Soudruhu předsedo, co vedlo k vydání tohoto prohlášení?"

Předseda Čs. svazu novinářů (ČSSN) Ján Riško:

Předsednictvo ČSSN se zabývalo aktuální činností naší organizace, zejména v souvislosti s tím, že v uplynulých týdnech se uskutečnily výroční schůze redakčních kolektivů naší organizace, uskutečnily se také krajské konference.


Vyznačovaly se oživením činnosti v našich organizacích mezi čs. novináři, zvýšením aktivity. Což je potřebné považovat za odraz celkového politického, teda aktivizace našeho politického života v posledním období.


V této souvislosti jsme se nemohli nezmínit i o jistém tvrzení, které je obsažené v pamfletu Několik vět, který v poslední době rozšířily jisté síly u nás v ČSSR.


Rozhořčení vyvolalo demagogické a lživé tvrzení, jako by naše masovokomunikační prostředky byly manipulované, jakoby naši novináři byli manipulovaní, jako bychom nehovořili ze svého vnitřního přesvědčení a nepsali. Ale jako kdybychom byli takto přinuceni vystupovat.


Toto jsme kategoricky odmítli a padaly otázky, z jakých pozic signatáři tohoto pamfletu si troufají klást takové otázky čs. novinářům, kteří podle svého nejlepšího svědomí a vědomí se zasazují a angažují za proces obnovy demokratizace, široké veřejné informovanosti v naší společnosti.související texty:

televizní zpravodajství 30.6.1989

televizní zpravodajství 6.7.1989


televizní zpravodajství 12.7.1989

Televizní noviny - podrobněji


televizní zpravodajství 22.7.1989

televizní zpravodajství 7.8.1989


petice "Několik vět"


Palachův týden

Sametová revoluce 1989

Vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.