www.TOTALITA.cz

rok 1989
petice Několik vět - sobota 22. července 1989 objektivem televizního zpravodajství
pořad Televizní noviny podrobněji

Moderátor Oldřich Vejvoda:

Dopisům, které přicházejí do naší redakce věnujeme značnou pozornost. Nad dopisy z posledního období se zamýšlí Pavel Dumbrovský.Redaktor Pavel Dumbrovský:

V mnoha dopisech nám lidé píší, že přestavba, práce v nových ekonomických podmínkách pro ně znamená především snažit se o co nejlepší výsledky, hledat nové formy a metody práce, ale i přicházet s nápady a konkrétní pomocí k odstraňování dosavadních nedostatků na jednotlivých pracovištích. Ke zkvalitňování výroby, organizace práce i řízení.


Sem, jak mnozí píšete, by měla především směřovat iniciativa a aktivita každého z nás.


Například v průmyslovém podniku v Kamenici nad Lipou se teď snaží hlavně o to, aby jednotlivé provozovny obstály v podmínkách státního podniku, a tak je zcela logické, co čteme v jejich dopisech:


Odsuzujeme protispolečenské síly, které se snaží narušovat klid a pořádek a ohrožují úsilí, které věnujeme přestavbě. Nesouhlasíme proto s výzvou, ve které jsou obsaženy požadavky na uznání a volné působení Charty, rozbití jednotných odborů či návrat k neomezenému soukromému podnikání.


Naše strana vychází z otevřené politiky a toho se snaží nelegální struktury zneužít. Nejvíce nás zaráží postoj některých umělců. Máme před sebou mnoho úkolů a k jejich splnění potřebujeme především klid, bez jakéhokoliv narušování.

Naší odpovědí na podobné výzvy, zdůrazňují komunisté a odboráři ze Svazarmu Pelhřimov v dopise, je zvýšená iniciativa a aktivita nás všech ke splnění 8. sjezdu Svazarmu.


Kolektiv České státní spořitelny z Roudnice nad Labem, který se nyní zaměřil na zkvalitnění služeb poskytovaných občanům, píše:


Uvědomujeme si, že žijeme v době kde skutky a činy jsou poznamenány i průměrností. Nesmíme však podlehnout výzvám skupin, které se této skutečnosti snaží využít, ale hledat možnosti, jak tuto anomálii odstranit.


Stručně řečeno, názory, které čteme v dopisech diváků, jsou jednoznačné: hovoří o reálných cestách k tomu, aby přestavba byla úspěšná. To se zdůrazňuje i v dalším dopise, který jsme vybrali z dnešní redakční pošty:


Naši pracovníci závodu Českomoravský len Humpolec se ptají, čeho se vlastně aktéři výzvy dožadují. Vždyť nedávné zasedání ÚV KSČ vymezilo dostatečný prostor umělecké a kulturní tvorbě. Podobně jako dokument z osmé plenární schůze Ústřední rady odborů 'O základních organizacích sdružených v odborovém svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací'. Jsme tudíž rozhodně proti postoji nelegálních struktur, které se snaží strhnout většinu společnosti k rozvratu a konfrontaci.související texty:

televizní zpravodajství 30.6.1989

televizní zpravodajství 6.7.1989

televizní zpravodajství 12.7.1989


televizní zpravodajství 22.7.1989

Televizní noviny - podrobněji


televizní zpravodajství 7.8.1989


petice "Několik vět"


Palachův týden

Sametová revoluce 1989

Vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.