www.TOTALITA.cz

rok 1989
petice Několik vět - pondělí 7. srpna 1989 objektivem televizního zpravodajství
pořad Televizní noviny podrobněji

Redaktor Jan Chmelík:

V Českých Budějovicích se dnes konal celokrajský aktiv vedoucích funkcionářů KSČ, národních výborů a Národní fronty k současným úkolům politicko-ideové práce i hospodářské politiky strany.


Jednání se zúčastnil člen předsednictva a tajemník ÚV KSČ Jan Fojtík. Ve svém vystoupení, v němž se zabýval otázkami naší vnitřní i zahraniční politiky mj. řekl:

Jan Fojtík:

K aktivizaci opozičních sil, má-li být náš obraz o nich úplný, přispívají emigrantská seskupení a propagandistická centra Západu. Ta se stávají koordinátory a propagátory jednotlivých akcí a kampaní naší opozice. Významnou činnost amerických vysílačů Rádia Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky, kde se vyloženě vměšují do našich záležitostí. Zde vidíme, jak si například počínají v podpoře podpisové akce výzvy Několik vět.

Když už jsem se o té akci zmínil. Zdaleka neprobíhá tak, jak si její iniciátoři představovali. Vlastně už nyní je zřejmé, že ohlas není ten, který čekali, jakkoli se činí. Podpisy od mnoha lidí vynucují, běhají dokonce po hospodách. Není divu, že si vypomáhají, a takových případů je dnes už nemálo, falšováním podpisů...


Jde o určitou zkoušku sil před 21. výročím srpnových událostí, které by opoziční síly rády připomněly v ulicích Prahy i v dalších městech...související texty:

Televizní noviny - podrobněji


televizní zpravodajství 30.6.1989

televizní zpravodajství 6.7.1989

televizní zpravodajství 12.7.1989

televizní zpravodajství 22.7.1989


televizní zpravodajství 7.8.1989

Televizní noviny - podrobněji


petice "Několik vět"


Palachův týden

Sametová revoluce 1989

Vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.