www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
příprava vzpomínkové akce k 17. listopadu

Přípravy manifestace

S nápadem uspořádat 17. listopadu 1989 vzpomínkovou akci u příležitosti 50. výročí úmrtí studenta Jana Opletala, který 15. listopadu 1939 podlehl následkům tvrdého potlačení studentské demonstrace nacisty, přišli v září 1989 pražští nezávislí vysokoškoláci.


Protože tušili, že státní orgány v napjaté společenské atmosféře roku 1989 nebudou chtít o veřejném studentském shromáždění ani slyšet, spojili se nad její organizací s Městskou vysokoškolskou radou SSM.Jednání o povolení

Protože pražští svazáci se k situaci v zemi už několik měsíců vyjadřovali kriticky, městský výbor SSM neměl problém tento záměr podpořit a slíbil zajistit politický souhlas k jejímu konání. Předseda městského výboru SSM Martin Ulčák, spolu s vedoucím odboru pro práci s nezávislou mládeží MV SSM Janem Daňhelem zahájili jednání s představiteli pražského městského výboru KSČ.


Městský výbor KSČ o vzpomínkové akci poprvé jednal v polovině října a odmítl ji. Ulčák s Daňhelem proto začali nezávislé studenty přesvědčovat, aby plánovaný pietní pochod nesměřovali do centra Prahy, ale na Vyšehrad, kde mohou položit květiny ke hrobu Karla Hynka Máchy. Ti s novou trasou, kvůli tomu, že měli zájem, aby manifestace proběhla, souhlasili a městský výbor KSČ potom akci schválil.


Změna trasy

Změna trasy však vnesla do organizace studentské akce chaos, neboť část studentů a mladých představitelů opozice i nadále propagovala původní trasu, po které byl vypraven v roce 1939 pohřební průvod: z Albertova přes Václavské náměstí do Opletalovy ulice a k Hlavnímu nádraží.Souhlas ÚV KSČ

Ústřední výbor KSČ dal k manifestaci souhlas 7. listopadu 1989 a následujícího dne byla podána žádost Obvodnímu národnímu výboru na Praze 2 o povolení shromáždění, který rovněž vyjádřil souhlas. Na schůzi sekretariátu městského výboru KSČ bylo pak 14. listopadu projednáno "politicko-organizační zabezpečení".Zapojení bezpečnostního aparátu

Vedoucí oddělení státní administrativy městského výboru KSČ soudruh Kašpar a náčelník Správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje (dále jen pražská správa SNB) JUDr. Antonín Chmelíček byli pověřeni "připravit postup k zamezení eventuálních provokací skupin studentů, kteří by chtěli postupovat jinou trasou (Opletalova ulice)". Oba funkcionáři byli přitom tou dobou - od 13. do 17. listopadu - na služební cestě v Moskvě! Tak byl do příprav studentské manifestace poprvé zapojen bezpečnostní aparát.Ulčák s Daňhelem se 15. listopadu setkali u tajemníka městského výboru KSČ pro práci s mládeží Viktora Pázlera se zástupcem náčelníka pražské správy SNB pro věci politické, plukovníkem Bečvářem. Chtěli po něm ujištění, že Bezpečnost proti studentům nijak nezasáhne. Bečvář jim to slíbil za předpokladu, že nedojde k vybočení z oficiálně schváleného programu.Žádní disidenti

Poté Ulčák s Daňhelem na pražské Správě SNB jednali s příslušníky 2. odboru Správy StB, zabývající se "ochranou mládeže". Ti projevovali obavy z případné účasti disidentů na manifestaci, ale také z nezávislých studentů, kteří se po Palachově týdnu velmi radikalizovali, měli kontakty na nezávislé iniciativy a disent, účastnili se všech demonstrací a angažovali se v protirežimní podpisové akci Několik vět. Daňhel s Ulčákem se proto 16. listopadu sešli s Václavem Bendou a Rudolfem Battěkem a požádali je, aby opozice do schváleného průběhu manifestace nezasahovala a zajistila v zahraničních rozhlasových stanicích informace o nové trase. Benda s Battěkem s tím souhlasili a požadavek splnili.Aktivní bezpečnostní aparát

Politické i bezpečnostní orgány však předpokládaly, že studentská akce, i přesto, že byla zaštítěna oficiální svazáckou organizací, vyústí v protirežimní demonstraci. Zastupující náčelník pražské Správy SNB, plukovník Bytčánek, proto začal jednat s vedením Federálního ministerstva vnitra o vyhlášení mimořádné bezpečnostní akce.související texty:

historie demonstrací 17. listopadu

příběh studenta Jana Opletala

příprava vzpomínkové akce k 17. listopadu

události 17. listopadu 1989


Sametová revoluce 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 173

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.