www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
pátek   17. listopadu 1989

hlavní události dne

 • demonstrace na Albertově a následný pochod Prahou
 • zákrok bezpečnosti na Národní třídě

 

dopoledne

 • Ministr vnitra Kincl konzultuje s M. Štěpánem a M. Jakešem rozsah opatření. Je dohodnuto nezakročovat proti demonstrantům, ale přehradit cestu do středu města nebo na Hrad.


 • Porada Kincla, Lorence, Nezvala a Sedláka. Rozkazem č. 16/89 je vyhlášena Mimořádná bezpečnostní akce na celém uzemí republiky. Cílem je zabezpečit klidnou demonstraci, zabránit příchodu demonstrantů na Václavské náměstí, žádný zákrok.


 • Porada na správě SNB Praha za přítomnosti Bytčánka, velitele pohotovostního pluku VB a dalších důstojníků s cílem projednat realizaci opatření z rozkazu č. 27.


 • Porada se stejným cílem u pohotovostního pluku.


 • instruktáž Školního pohotovostního oddílu. (ŠPO)

odpoledne

 • instruktáž Oddílu zvláštního určení a záloh 1 až 4.

 • V 15.00 hod. nastupují jednotky do určených prostorů:
  • Školní pohotovostní oddíl: Karlovo náměstí
  • 1. prapor pohot. pluku: Olšanská ulice
  • 2. prapor pohot. pluku: Bartolomějská ulice
  • 3. prapor pohot. pluku:
   • 1. a 2. rota: Nábřeží Bedřicha Engelse
   • 3. rota: Karlovo náměstí


 • Bytčánek hlásí Kinclovi, že k narušení klidu a pořádku zatím nedošlo.


 • Kincl informuje o situaci Jakeše a hlásí mu, že odjíždí do Ostravy.


 • Jakeš odjíždí na Orlík (rekreační zařízení KSČ).


21.00

J. Vodňanská telefonovala do Paříže I. Tigridové a poskytla svědectví o průběhu demonstrace Svobodné Evropě.


23.00

V Divadle Na zábradlí se sešli herci (Hanzlík, Lábus, Krobot, I. Rajmont se studenty. Zde se již objevila zpráva o možných mrtvých. Zmíněna byla myšlenka studentské stávky.večer

Večer, po zásahu policejních jednotek na Národní třídě, se setkal student DAMU, P. Lagner s děkanem DAMU, Duškem. V jejich rozmluvě již padla myšlenka studentské stávky. P. Lagner odešel do Divadla na zábradlí, kde myšlenka stávky získala velký souhlas, pak do Realistického divadla, kde bylo rozhodnuto svolat na 18.11. schůzku divadelníků.demonstrace na Národní třídě

další některé události tohoto dne

 • Václavu Bendovi se ve večerních hodinách podařilo zachytit a odposlouchat radiové spojení StB. Z odposlechu byly patrné rozpaky policie nad mohutností průvodu. Stále byla hlášena poloha čela a konce průvodu. Mezi 19. a 20. hodinou, když se čelo průvodu ocitlo na Národní třídě, dostávaly hlídky pokyn "vygumovat se", protože "přicházejí kamarádi", tj. Bílé helmy. Při předchozích manifestacích tento pokyn vydán nebyl, což může ukazovat na připravenost zákroku. Pokyny vydávala mobilní stanice Katan.


související texty:

události 17. listopadu

text letáku s výzvou k účasti na vzpomínkové akci

trasa demonstrace - mapka

trasa demonstrace - důležitá místa obrazem

průběh demonstrace

průběh zákroku na Národní třídě - mapka

situace na Václavském náměstí

svědectví z tohoto dne

činnost bezpečnostních složek

oficiální zprávy ČTK o průběhu demonstrace a zásahu


události 18. listopadu

události 19. listopadu

události 20. listopadu

události 21. listopadu

události 22. listopadu

události 23. listopadu

události 24. listopadu

události 25. listopadu

události 26. listopadu

události 27. listopadu


Sametová revoluce 1989


Listopad 1989 v Brně


historie demonstrací 17. listopadu

příběh studenta Jana Opletala

příprava vzpomínkové akce k 17. listopadu


listopad 1989 - některé události

prosinec 1989 - některé události

Kalendárium listopad 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 44,45,46

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.