www.TOTALITA.cz

50. léta
Mimosoudní formy represe

V poúnorovém Československu byly proti nepřátelům režimu využívány i různé formy mimosoudní internace. Do takových zařízení se dostávali určení jedinci na základě administrativních rozhodnutí, prakticky bez možnosti odvolání.

tábory nucených prací

Nejznámějšími zařízeními tohoto druhu byly Tábory nucených prací. Byly zřízeny zákonem 247 ze dne 25. října 1948.


Byly do nich umisťovány na základě rozhodnutí bezpečnostních komisí Národních výborů "osoby práce se štítící a osoby ohrožující socialistické zřízení" a to až na dva roky. Příčinou jejich vzniku byla ale primárně snaha postihovat třídního nepřítele.


Od roku 1950 pak do TNP byly umisťovány i osoby právě propouštěné z výkonu trestu. Byly tam zařazovány i osoby vytipované Státní bezpečností, např. v roce 1949 tzv. třídní nepřátelé evidovaní v rámci akce s krycím názvem "T-43".


Tábory nucené práce byly zřizovány při průmyslových podnicích, v zemědělství a zejména v uranových a uhelných dolech.


Proslul Tábor nucené práce na Mírově, kam bylo posláno v rámci "Akce D" v období mezi dubnem 1949 a červencem 1951 celkem 344 důstojníků armády, bývalých vojáků II. odboje, kteří byli jako politicky nespolehliví propouštěni po Únoru 1948 z armády.

Dvacetiosmi tábory nucené práce prošlo okolo 20 000 osob. V roce 1954 byly Tábory nucené práce rušeny, mimo jiné díky nemilé pozornosti, kterou vzbuzovaly v zahraničí.tábory pro řeholníky

Speciálním zařízením byly internační kláštery pro řeholníky. Internační kláštery vznikly v dubnu 1950 v rámci akce K, kdy byli násilím SNB z katolických klášterů odvezeni řeholníci do celkem dvanácti vytipovaných a izolovaných objektů.


Tyto internační kláštery existovaly do roku 1955 a prošlo jimi okolo 2000 kněží a řeholníků. Internovaní byli nasazováni na práci, zejména v zemědělství.


Propouštěni byli postupně, většinou bez možnosti veřejně duchovně působit, mladší ročníky k vykonání vojenské služby v Pomocných technických praporech.související texty:

politické procesy v Československu

seznam popravených

přehled táborů nucených prací na území ČSR (1948-1954)

perzekuce církví a náboženských organizací


50. léta - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.