www.TOTALITA.cz

50. léta
Nová ústava

Od roku 1957 mělo Československo jediného vůdce. Po smrti prezidenta Antonína Zápotockého se nechal do prezidentské funkce zvolit dosavadní první tajemník strany (lidově zvaný "prtajstr") Antonín Novotný.


Padesátá léta končila a českoslovenští komunisté zatím překonali dosavadní hospodářské i společenské krize.


Vedení KSČ sebevědomě deklarovalo v roce 1960, že socialismus v Československu "zvítězil". Název státu se změnil na Československá socialistická republika (ČSSR).


Byl zaveden státní znak s rudou hvězdou nad hlavou lva orámovaného husitskou pavézou a slovenská část znaku byla zásadně předělána.


Nová ústava přijatá 11. července 1960 zakotvila tzv. vedoucí úlohu komunistické strany (článek 4) a prohlásila marxismus-leninismus za státní ideologii.


Ústava znamenala další silné omezení pravomocí Slovenské národní rady (Národní shromáždění mohlo zrušit zákon Slovenské národní rady a bylo jí zcela nadřízeno) a faktické posílení centralistické moci vedení KSČ.


Nastala etapa budování "vyspělé socialistické společnosti" jako předstupeň vybudování komunismu.


Ústava přes proklamované formální záruky občanských svobod, existenci orgánů moci zákonné, výkonné a soudní byla jen prázdným dokumentem. Veškerá moc v Československu patřila komunistické straně.související texty:

text ústavy (ústavní zákon č. 150/1948 Sb.)

text ústavy (ústavní zákon č. 100/1960 Sb.)

Listopad 1989  (některé události)


50. léta - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.