www.TOTALITA.cz

Antonín   ZÁPOTOCKÝ

*

19. 12. 1884

Zákolany

+

13. 11. 1957

Praha

český sociálně demokratický, poté československý komunistický politik
a československý prezident


Byl synem průkopníka českého dělnického hnutí Ladislava Zápotockého. Od počátku století do roku 1914 působil jako funkcionář sociální demokracie na Kladensku a redaktor jejího tisku. Po vzniku Československa se stal jedním ze zakladatelů levice v sociální demokracii a organizátorem dělnických rad.

1920

(prosinec) patřil k hlavním organizátorům generální stávky na Kladensku
a spoluúčastnil se pokusu o levicový puč. Za tuto činnost byl 9 měsíců vězněn.

1922-1925

generální tajemník KSČ

30. léta

představitel komunistických Rudých odborů

Krátce po okupaci byl v dubnu 1939 zatčen při pokusu o ilegální přechod hranic do Polska a až do února 1940 vězněn na Pankráci. Po věznici v Drážďanech ho čekal pobyt v koncentračním táboře Sachsenhausen-Oranienburg.

od května 1945

předseda Ústřední rady odborů,
člen předsednictva ÚV KSČ
poslanec Národního shromáždění.

1948

(únor - červen) místopředseda československé vlády

1948-1953

předseda československé vlády

1953-1957

Od 21. března 1953 prezidentem republiky


související texty:

Únor 1948

50. léta

prezidenti Československa v období 1945 - 1989:

Emil Hácha

prezident:

(1938 - 1945)

Edvard Beneš

prezident:

(1945 - 1948)

Klement Gottwald

prezident:
generální tajemník KSČ
předseda KSČ

(1948 - 1953)
(1929 - 1945)
(1945 - 1953)

Antonín Zápotocký

prezident:

(1953 - 1957)

Antonín Novotný

prezident:
první tajemník KSČ

(1957 - 1968)
(1953 - 1968)

Ludvík Svoboda

prezident:

(1968 - 1975)

Gustáv Husák

prezident:
první tajemník KSČ
generální tajemník KSČ

(1975 - 1989)
(1969 - 1971)
(1971 - 1987)

Václav Havel

prezident:

(1989 - 2003)


autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 3

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.