www.TOTALITA.cz

Kolektivizace venkova
obec Lužice u Hodonína

Obec Lužice leží v mírně zvlněné úrodné krajině Dolnomoravského úvalu na pravém břehu řeky Moravy, 4 kilometry jihozápadně od Hodonína. Je obklopena višňovými, broskvovými a jabloňovými sady a vinicemi. K podzemnímu bohatství patří naleziště ropy, zemního plynu a lignitu.


Dominantou obce jsou kostel, dostavěný v roce 1874 a nově zrekonstruované společensko kulturní centrum Starý kvartýr.


Rozloha obce je 752 hektarů z čehož 543 hektarů zabírá zemědělská půda. Zemědělství proto v dějinách obce hrálo velkou roli.


Podnikání v zemědělství se rozvíjí krátce po zrušení roboty (1848). Začíná se tu pěstovat cukrovka, jetel, brambory a vojtěška. Postupně byly rozorány pastviny a odvodněny louky. Modernizovaly se zemědělské nástroje a začaly být používány stroje. Velký pokrok zaznamenalo zemědělské vzdělávání.


Rozvoj v hospodaření přerušila 1. světová válka. Zhoršily se zásobovací poměry.

Po válce se rozvíjel chov hospodářského zvířectva, ve dvacátých letech byly zalesněny pozemky v okolí. V polovině 20. let 20. století stále více lidí hledá zaměstnání v lužických sklárnách, dolech a hodonínských továrnách. Rolnický stav v Lužici je ohrožen.


Ve 30. letech 20. století vznikají malozemědělské usedlosti. V době protektorátu musí všichni pěstitelé a chovatelé odvádět povinné dávky. Dochází k perzekucím za zatajené zásoby.


Po skončení druhé světové války žádná lužická zemědělská rodina nežila v přepychu. Těžce vydělané peníze ze zemědělského hospodaření sloužily sotva k obživě a investování zpět do zemědělství - do osiv, hnojiva, strojů a hlavně do rezervy pro neúrodné roky.


V září 1950 je v Lužici založeno zemědělské družstvo se všemi důsledky.


 

vzpomínky pamětníků z obce:

Drahuše Čihalová:

Příběh mého otce

Radek Ištvánek:

Zapálený stoh

Miroslava Ištvánková:

Milada Horáková a Lužice

Miluška Kopřivová:

Manžel byl předsedou družstva

Milada Maradová:

Stařeček byl kulak

Jiřina Pilařová:

Vzpomínky na mého manžela


související texty:

www.luziceuhodonina.cz

www.starykvartyr.cz

 

autor textu: Daniel Růžička

autoři textů děkují obyvatelům obce za poskytnutá svědectví, zvláště pak místostarostce paní Janě Ambrožové za organizaci setkání

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.