www.TOTALITA.cz

období normalizace
Čs. televize v srpnu 1969
středa 20. 8. 1969     - Televizní noviny

V úvodu byli diváci informováni o setkání prezidenta L. Svobody a tajemníka ÚV KSČ A. Indry s bývalými příslušníky 1. čs. partyzánské brigády, kteří vyjádřili "plnou podporu v prosazování politiky vedení strany a státu.


  • v Praze se setkali předsedové celozávodních výborů KSČ a ROH vysočanských závodů ČKD Praha, kteří vyzvali "pracující závodů ke klidu a rozvaze";


  • prezident republiky a první tajemník ÚV KSČ poděkovali velení armády "za podporu současné politiky strany".Hlasatelka oznámila, že v Rudém právu následující den vyjde článek Oldřicha Švestky, jenž se zabývá událostmi z 20. na 21. srpna 1968.

v mimořádném zpravodajství ve 21.00h

hlasatelka přečetla oznámení federální vlády, ve kterém bylo uvedeno, "že na celém území ČSSR je klid", i když "k menším pokusům došlo včera a dnes na Václavském náměstí v Praze". Pořádkové jednotky "proti narušitelům okamžitě energicky zasáhly a v krátké době obnovily pořádek".Vláda ujistila, "že všemi prostředky i nadále zabezpečí klid, bezpečnost občanů i veřejný pořádek".
ve druhém vydání TN ve 21.57h

hlasatelka informovala o setkání L. Svobody a G. Husáka s vedením Čs. lidové armády a přečetla projev, který přednesl ministr národní obrany M. Dzúr v němž novému vedení KSČ přislíbil loajalitu armády při nadcházejících dnech.související texty:

TN 18.08.1969 (pondělí)

TN 19.08.1969 (úterý)

TN 20.08.1969 (středa)

TN 21.08.1969 (čtvrtek)

TN 22.08.1969 (pátek)

TN 23.08.1969 (sobota)

TN 24.08.1969 (neděle)


Čs. televize v srpnu 1969

Čs. televize po Srpnu 1968

období normalizace - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.