www.TOTALITA.cz

Ludvík   SVOBODA

*

25. 11. 1895

Hroznatín

+

20. 9. 1979

Praha

generál, komunistický politik a československý prezident


Za 1. světové války byl v čs.legiích v Rusku. Účastnil se bitev u Zborova a Bachmače i sibiřské anabáze. Po návratu domů po dva roky vedl otcův statek. Od roku 1922 byl důstojníkem Čs.armády a prošel řadou funkcí. Na počátku nacistické okupace působil v odbojové organizaci Obrana národa.

červen 1939

ilegálně odešel do Polska, kde velel vznikající čs.jednotce - legionu v Krakově.

září 1939

dostal se do sovětského zajetí a byl se svými vojáky internován. Už před odchodem do exilu spolupracoval se sovětskou rozvědkou. V této činnosti pokračoval i v Moskvě, a to mu zachránilo život.

1941

Po přepadení SSSR nacistickým Německem se Svoboda stal velitelem 1. čs. samostatného praporu v Sovětském svazu, který se od března 1943 účastnil frontových bojů.

1945-1950

ministr národní obrany (do 11.10.1948 "nepolitický")

únor 1948

Svoboda se stal členem KSČ. Ale počátkem 50. let i on postupně upadal v nemilost.

1950-1951

Svoboda byl náměstkem předsedy vlády a předsedou Čs.státního výboru pro tělesnou výchovu a sport.

1951

(koncem roku) byl zbaven i těchto postů a o rok později byl na krátkou dobu vězněn.
Po propuštění pracoval dva roky v JZD v Hroznatíně.

1954

postupně se vracel do politického života:
člen předsednictva Národního shromáždění (1954-1964),
dlouhá léta místopředseda Svazu protifašistických bojovníků.

30. 3. 1968

(období pražského jara) zvolen prezidentem republiky. Do srpna 1968 byl znám mírnou a nezávaznou podporou reformátorů. Po srpnu se Svoboda stal jedním z hlavních normalizátorů.

duben 1974

nemohl pro špatný zdravotní stav vykonávat prezidentský úřad. Tvrdošíjně se ho však odmítal vzdát.

květen 1975

dokonce musel být přijat zvláštní zákon, aby byl prezidentské funkce zbaven.
Jeho místo zaujal vždy ambiciózní Gustáv Husák.


související texty:

Únor 1948

Pražské jaro 1968

události roku 1968

moskevská jednání 1968

Leonid Brežněv

Varšavská smlouva

Normalizace


ludviksvododa.cz

prezidenti Československa v období 1945 - 1989:

Emil Hácha

prezident:

(1938 - 1945)

Edvard Beneš

prezident:

(1945 - 1948)

Klement Gottwald

prezident:
generální tajemník KSČ
předseda KSČ

(1948 - 1953)
(1929 - 1945)
(1945 - 1953)

Antonín Zápotocký

prezident:

(1953 - 1957)

Antonín Novotný

prezident:
první tajemník KSČ

(1957 - 1968)
(1953 - 1968)

Ludvík Svoboda

prezident:

(1968 - 1975)

Gustáv Husák

prezident:
první tajemník KSČ
generální tajemník KSČ

(1975 - 1989)
(1969 - 1971)
(1971 - 1987)

Václav Havel

prezident:

(1989 - 2003)


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 3

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.