www.TOTALITA.cz

odbojová skupina bratří Mašínových
tradice

Pplk. Josef Mašín se ihned na začátku německé okupace zapojil do odboje. Ještě před záborem, se spolupracovníky, ukořistil, pro pozdější použití, z ruzyňských kasáren pět nákladních aut zbraní a nábojů. Byl členem slavné odbojové skupiny "Tři králové", nazývané též někdy B+M+M (pplk. Josef Balabán, pplk. Josef Mašín a škpt. Václav Morávek). Skupina měla zpravodajský styk s Londýnem, kterému dodávala důležité informace. Plány nového tanku Tygr nebo nákresy nového kulometného dvojčete, které bylo ve zkušebním stadiu v plzeňské Škodovce.


Skupina prováděla různé sabotáže. Její členové poškozovali železniční tratě, mosty, cisterny s pohonnými hmotami. Vyráběli též časované nálože, později všechny druhy bomb. Celkem jich bylo přes dva tisíce a byly používány pro velké destrukce na německém území. Například v roce 1941, za jejich použití, vyhodil do povětří Josef Mašín halu Anhaltského nádraží v Berlíně.


Gestapo však nakonec bylo postupem času skupině stále více v patách. Koncem dubna 1941 se mu podařilo, díky konfidentovi, zatknout pplk. Balabána a honička na zbylé členy skupiny pokračovala.

13. května 1941, během spojení s Londýnem, Gestapo obklíčilo její ilegální úkryt. Během následujícího zápasu byl pplk. Mašín několikrát postřelen a při útěku si zlomil pravou nohu. V bezvědomí byl pak odvezen do vězeňské nemocnice.


Škpt. Morávkovi se podařilo utéct. Plánovaný únos pplk. Mašína z vězeňské nemocnice se mu nezdařil, ale pokračoval v ilegální práci. Spolupracoval též s členy skupiny Anthropoid, která provedla atentát na Rienharda Heydricha. 21. března 1942 měl schůzku se spojkou. Schůzka však byla prozrazena a Gestapo připravené. Bránil se. Nakonec však spáchal sebevraždu, když byla jeho situace bezvýchodná.


V té době plk. Josef Mašín procházel sérií výslechů a mučení. Pokusil se neúspěšně o sebevraždu, k výslechům jej vodili v okovech. Jeho stav byl žalostný. Bez vlasů, pokožku na hlavě sedřenou, tělo pokryté strupy. Později byl tak slabý, že musel být krmen. Vydržel však. Na otázky odpovídal zásadně česky a dle svědků přiznal jen okolnosti, které Gestapo již vědělo. Popraven byl, spolu s dalšími 70 oběťmi, 30. června 1942 na střelnici v Kobylisích. Ani v posledních chvílích mu nesundali pouta.


  předchozí strana
  následující strana
  bratři Mašínové úvodní strana

[vk], [58]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.