www.TOTALITA.cz

odbojová skupina bratří Mašínových
"osoby a obsazení"

 • Josef Mašín, brigádní generál in memoriam (*1896 +30.6.1942)
  • otec bratrů Mašínových, legionář, účastník bitvy u Zborova,
  • v době mobilizace podplukovník, zást. velitele 1. dělostřeleckého pluku,
  • držitel mnoha vyznamenání, mj. všech čtyřech křížů řádu sv. Jiří a Řádu M. R. Štefánika II. třídy (1992),,,
  • člen slavné odbojové skupiny "Tři králové", popraven fašisty v Praze Kobylisích

 • Zdeňka Mašínová st., roz. Nováková (*20.5.1907 +12.6.1956)
  • matka bratrů Mašínových,
  • vyznamenána Československým válečným křížem (1945) a Řádem T.G. Masaryka IV. třídy (1998),
  • vězněna fašisty na Pankráci (spolu s Dr. Miladou Horákovou), komunistickou justicí odsouzena na 24 let.
  • Vězněna např. v Ruzyni a Pardubicích. Rok strávila ve špatném zdravotním stavu v kobce.
  • Ve vězení také zemřela v roce 1956.

 • Zdeňka Mašínová ml. (*7.11.1933)
  • sestra bratrů Mašínových,
  • o činnosti i útěku svých bratrů se dozvěděla až následně.
  • Nebyla odsouzena, v době totality však byla neustále sledována jak kmenovými příslušníky, tak tajnými spolupracovníky státní bezpečnosti, soustavně ji byla kontrolována a zadržována pošta nebo odposloucháván telefon apod.

 • Ctirad Mašín (*1930)
  • Vyznamenán Československou medailí Za chrabrost (1945),
  • člen skupiny Mašínových,
  • účastník útěku do západního Berlína,
  • 1954-1959 příslušník americké armády,
  • nyní žije v Clevelandu, USA,
  • vlastní firmu, vyrábějící hořáky do kotlů na spalování vyjetého oleje.

 • Josef Mašín (*1932)
  • Vyznamenán 1945 Československou medailí Za chrabrost,
  • člen skupiny Mašínových,
  • účastník útěku do západního Berlína,
  • 1954-1959 příslušník americké armády,
  • začátkem 60. let státní bezpečnost připravovala jeho únos ze Spolkové republiky Německo, kde v té době podnikal. Od jeho realizace bylo bez jakéhokoliv zdůvodnění upuštěno.
  • Nyní žije v Kalifornii, USA

 • Zbyněk Janata (*1933, popraven 2.5.1955)
  • spolužák bratrů Mašínových a člen skupiny Mašínových,
  • účastník útěku do západního Berlína, při kterém byl zajat,
  • vrácen do Československa a 2. května 1955 popraven ve věznici Praha-Pankrác.

 • Milan Paumer (*7.4.1930 +22.7.2010) (stručný životopis)
  • spolužák bratrů Mašínových a člen skupiny Mašínových,
  • účastník útěku do západního Berlína, při kterém byl zraněn,
  • 1954-1959 příslušník americké armády,
  • 27 let taxikář v Miami USA.
  • Od roku 1991 navštěvoval Československo a od roku 2001 trvale žije v České republice.

 • Václav Švéda (*26.4.1921 popraven 2.5.1955)
  • kamarád bratrů Mašínových z lošanského statku a člen skupiny Mašínových,
  • za nacistické okupace se dvakrát pokusil dostat do západní československé armády.
  • Švýcarskem byl vrácen Němcům a strávil několik let v koncentračním táboře.
  • Účastník útěku do západního Berlína, při kterém byl na území východního Německa zraněn a následně zajat.
  • Vrácen do Československa a 2. května 1955 popraven ve věznici Praha-Pankrác.

 • Vladimír Hradec (*1931)
  • spolužák bratrů Mašínových a člen skupiny Mašínových,
  • za přechovávání zbraní odsouzen na 22 let.

 • Ctibor Novák (*1902, popraven 2.5.1955)
  • strýc bratrů Mašínových a člen skupiny Mašínových,
  • několik let strávil v německých koncentračních táborech. Po válce byl nadšený komunista.
  • Poté však prohlédl, vyhodili jej z armády a ze všech dalších funkcí.
  • 2. května 1955 popraven ve věznici Praha-Pankrác.

  následující strana
  úvodní strana

[vk], [58]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.