www.TOTALITA.cz

nejkřiklavější z obvinění

Ing. Bohumil Modrý

Účastnil se vyjednávání se zrádnou emigrací ve Švýcarsku a hlasoval pro to, aby československé mužstvo zůstalo v cizině...


Informoval Boweho o politické situaci mezi hokejisty a podal mu zkreslené zprávy o sportu v Sovětském svazu...


Ve své nenávisti k lidově demokratickému zřízení se snažil již od únorových událostí, kdy byl zbaven národní správy nad cihelnou, dostati se do ciziny legální i nelegální cestou...Vladimír Kobranov

V prosinci 1949 se zúčastnil zájezdu čsl. národního mužstva do Švédska, kde vešel ve styk se zrádným emigrantem inž. Plzákem, který mu předal dopis od uprchlého zrádce Jaroslava Drobného. Drobný byl v dopise vyzván, aby zůstal za hranicemi a do Československa se nevracel...Josef Jirka

Od různých lidí převzal celou řadu příkazů a 4 dopisy pro emigraci v zahraničí, různé vzkazy a také balíčky s prádlem. Bylo mu přitom zcela zřejmo, že se jedná o udržování styků s velezrádci, neboť věděl, že osoby, kterým má dopisy, případně vzkazy doručiti, ilegálně uprchly a že se zdržují v Německu...

Gustav Bubník

...Před plánovaným odletem do Londýna převzal různé věci pro československé emigranty a různé vzkazy. Tyto vzkazy týkaly se rovněž protistátní činnosti, což mu bylo z jejich obsahu zřejmo...


Na schůzce v restauraci U Herclíků urážel nadávkami čsl. vládu, komunistickou stranu a lidově demokratické zřízení...Václav Roziňák

...Po mistrovství světa v Londýně hodlal zůstat v zahraničí. Pro Drobného vezl do zahraničí kravaty. Zvlášť urážlivým způsobem hanobil představitele čsl. vlády, lidově demokratické zřízení a komunistickou stranu četnými sprostými výroky a hanlivými písničkami...Stanislav Konopásek

...Že se zabýval již dříve myšlenkou na útěk do zahraničí svědčí okolnost, že za ním přišli dva mužové, kteří mu nabídli zprostředkování ilegálního přechodu...Jiří Macelis

...Na cestu do zahraničí převzal od jistého známého 5 librových bankovek, které měl odevzdati v Londýně...

(předchozí část)
(následující část)

[vk], [25]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.