www.TOTALITA.cz

proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice
 
rozsudek


 

Jménem republiky.


Státní soud uznal po hlavním přelíčení, provedeném ve dnech 31. května až 8. června 1950 takto právem:


Obžalovaní jsou vinni, že v době od jara 1948 až do svého zatčení v Praze a na jiných místech na území republiky
i mimo ně:


 • 1. spolčili se jednak navzájem, jednak s dalšími osobami k pokusu o zničení samostatnosti republiky a o zničení a rozvrácení jejího lidově demokratického zřízení a společenské a hospodářské soustavy republiky, zaručených ústavou a vešli s cizí mocí a s cizími činiteli ve styk jednak přímý, jednak nepřímý, při čemž


  • a) jejich jednáním byla samostatnost republiky, její lidově demokratické zřízení a společenská i hospodářská soustava, zaručené ústavou, ohrožena zvláštní měrou,


  • b) Františka Zeminová, František Přeučil a Jan Buchal sbírali a organizovali branné a pomocné síly.


 • 2. všichni vyzvídali a vyzrazovali přímo i nepřímo cizí moci státní tajemství a k tomuto činu se jednak navzájem, jednak s jinými spolčili, při čemž


  • a) byli členy organizace, jejímž úkolem bylo vyzvídati státní tajemství,


  • b) dr. Milada Horáková, dr. Josef Nestával, dr. Jiří Hejda, František Přeučil, Antonie Kleinerová, dr. Oldřich Pecl a Záviš Kalandra: dopouštěli se vyzvědačství delší dobu ve značném rozsahu a způsobem zvláště nebezpečným a vyzvídali státní tajemství zvláště důležitá,


  • c) dr. Jiřímu Hejdovi byla povinnost uchovávati státní tajemství výslovně uložena. • tím spáchali: • 1. všichni zločin velezrady podle § 1 odst. 2 (odst. 1 lit. a, c) zák. č. 231/48 Sb.
  a podle § 1 odst. 2 lit. b) téhož zákona.
  Františka Zeminová, František Přeučil a Jan Buchal mimo to též podle § 1 odst. 3 lit. c) téhož zákona,


 • 2. všichni zločin vyzvědačství podle § 5 odst. 1, odst 2, lit. c) zák. č. 231/48 Sb.
  dr. Milada Horáková, dr. Josef Nestával, dr. Jiří Hejda, František Přeučil, Antonie Kleinerová,
  dr. Odřich Pecl a Záviš Kalandra též podle § 5 odst. 2 lit. d,e) cit. zák.,
  dr. Jiří Hejda mimo to též podle § 5 odst. 2 lit. b) téhož zákona, • a odsuzují se za to: • za to všichni podle § 1 odst. 3 zák. č. 231/48 Sb. se zřetelem na ustanovení § 34 tr. z.: • JUDr. Milada Horáková
  k trestu smrti,


 • Jan Buchal
  k trestu smrti,


 • JUDr. Oldřich Pecl
  k trestu smrti,


 • Záviš Kalandra
  k trestu smrti,


 • JUDr. Josef Nestával
  s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na doživotí


 • JUDr. Jiří Hejda
  s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na doživotí


 • František Přeučil
  s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na doživotí


 • Antonie Kleinerová
  s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na doživotí


 • JUDr. Bedřich Hostička
  s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na dobu 28 roků,
  zostřenému půlletně tvrdým ložem


 • JUDr. Zdeněk Peška
  s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na dobu 25 roků,
  zostřenému půlletně jedním tvrdým ložem


 • JUDr. Jiří Křížek
  s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na dobu 22 roků,
  zostřenému půlletně jedním tvrdým ložem


 • Františka Zeminová
  s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na dobu 20 roků,
  zostřenému půlletně jedním tvrdým ložem


 • Vojtěch Dundr
  s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na dobu 15 roků,
  zostřenému půlletně jedním tvrdým ložem
Všem odsouzeným se započítá do trestu vyšetřovací vazba.


Všichni obžalovaní jsou povinni nahraditi rukou společnou a nerozdílnou náklady trestního řízení, každý pak zvláště náklady výkonu svého trestu.


Vedle trestu na svobodě ukládá se podle § 47, zák. č. 231/48 Sb. peněžitý trest a to:


dr. Josefu Nestávalovi 50.000 Kčs,dr. jiřímu Hejdovi 500.000 Kčs, Františce Zeminové 15.000 Kčs, Františku přeučilovi 80.000 Kčs, Antonii Kleinerové 20.000 Kčs, dr. Zdeňku Peškovi 60.000 Kčs, Vojtěchu Dundrovi 10.000 Kčs, dr. Bedřichu Hostičkovi 30.000 Kčs, dr. Jiřímu Křížkovi 150.000 Kčs.


U všech obžalovaných se vyslovuje podle § 48, zák. 231/48 Sb. konfiskace celého jmění.


Podle § 52 téhož zákona vyslovuje se u všech obžalovaných ztráta čestných práv občanských, přičemž doba způsobilosti k nabytí těchto práv se určuje na dobu 10 let.[vk], [24]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.