www.TOTALITA.cz

zahraniční sdělovací prostředky

Po Únoru 1948 začaly okamžitě československé státní orgány filtrovat informace o domácích i zahraničních událostech.
Do republiky se informace ze zahraničí dostávaly převážně těmito cestami:

a) rozhlasové vysílání
Zahraniční rozhlasové stanice lze rozdělit na ty, jejichž program byl primárně určen pro československé občany (Svobodná Evropa, vysílání BBC pro Československo....) a ostatní stanice, jejichž program byl zachytitelný na našem území.


Vybranné rozhlasové stanice byly rušeny.


b) televizní vysílání
bylo dostupné v omezené míře v příhraničí. Radiokomunikace se snažily jeho sledování zamezit vysíláním programu Československé televize na stejných nebo podobných frekvencích.


Snaha zamezit poslechu zahraničních TV stanic nemusela být omezena jen na západní státy. V období politických změn v Polsku "nebylo vítáno" ani vysílání polské televize, které bylo tehdy mezi čs. občany oblíbené pro svůj obsah (filmy, zpravodajství) a také jazykovou přístupnost.

c) cestování mezi zeměmi, poštovní styk
Na státních hranicích s vybranými zeměmi byly prováděny zvýšené kontroly, především, čs. občanů.


Státní bezpečnost prováděla na vybraných poštách systematickou kontrolu poštovních zásilek ze/do zahraničí.


Přesto se touto cestou dostával do země západní tisk a časopisy. Mezi lidmi také kolovaly různé katalogy obchodních domů. Mohli tak srovnávat nesrovnatelné - nabídku spotřebního zboží.


Exilový tisk a literární díla zakázaných čs. autorů byla do republiky cíleně převážena pro omezenou skupinu čtenářů (Disent).


Dále pak byla rozšiřována samizdatem (opisována). I z tohoto důvodu byly rozmnožovací přístroje a jejich používání v podnicích pod přísnou kontrolou.


d) telefonní styk
Telefonní hovory z/do vybraných zemí byly Státní bezpečností odposlouchány.


Poslech zahraničního rozhlasového nebo TV vysílání nebyl oficiálně zakázán. Bezpečnostní orgány však tuto skutečnost u každého evidovaly. Bylo z ní usuzováno na sympatie ke kapitalistickému zřízení. A to již mohlo každému v jeho životě ublížit. V různých obdobích různou měrou.


Zahraniční sdělovací prostředky se i přes všechna opatření čs. vedoucích orgánů staly významným zdrojem informací pro československé občany. Plnily ovšem také svou úlohu i v rámci soupeření mezi Východem a Západem.


Vysílání socialistických rozhlasových stanic na Západ předmětem rušení nebylo. Důvody byly jednoduché. Demokratické státy respektovaly principy svobodného šíření informací a jejich občané obsahu socialistických sdělovacích prostředků nevěnovali pozornost.související texty:

tradice rozhlas. vysílání do Československa

Rádio Vatikán

rozhlasová stanice Svobodná Evropa

seznam zahraničních stanic

rušení zahraničního vysílání


cenzura

propaganda


domácí sdělovací prostředky - úvodní strana

sdělovací prostředky - úvodní stranaautor textu: Tomáš Vlček

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.