www.TOTALITA.cz

Státní bezpečnost    -  akce Vlna II
text dokumentu

 

V Praze dne 23. listopadu 1989


 

Ú ř e d n í   z á z n a m

 
 

Dnešního dne ve 13,00 hod. byla vyhlášena ÚOS akce

"VLNA" v plném rozsahu do odvolání pro oblast Prahy a

Středočeského kraje. Instruktáž prováděl pracovník II. S SNB

mjr. Borkovec.


Prováděná opatření:

Vyrozuměna - XIII. správa s. ŠICHA ve 13,00 hod.

 

VI. správa s. PTÁČEK ve 13,01 hod.

 

S SNB hl. m. Prahy a Stč. kraje s. MILER

ve 13,02 hod.

 

I.nám. MV ČSSR - sekretariát s. RAPANTOVÁ

ve 13,05 hod.

Dáno na vědomí: MV ČSSR - sekretariát s. HLADIL

 

zást.náč. VOS FMV s. MUNZAR


 

mjr. JUDr. Papírník[jiným strojopisem uvedeno]


Dne 28.11.1989 byla s okamžitou platností akce zrušena z
pokynu N-II. S-SNB /čj. CB-002540/7-1-89/ ze dne 28.11.1989související texty:

akce Vlna II

akce Vlna II - příklad možného přerušení nežád. vysílání


StB - úvodní část


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 44

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.