www.TOTALITA.cz

Státní bezpečnost    -  akce Vlna II
zásah v objektech Československé televize


Aby Státní bezpečnost mohla účinně chránit televizní vysílání před "případným zneužitím či před napadením", musela dobře znát situaci v ČST. V důvodové zprávě k Plánu VLNA II se proto uvádí, že je nutné soustředit pozornost na odbavovací pracoviště, trafostanici, přenosové vozy a znát jejich dislokaci a systém fyzického zabezpečení.
Preventivní prohlídky osob

Těžiště práce příslušníků Státní bezpečnosti spočívalo v preventivních prověrkách osob na těchto exponovaných pracovištích, kde mohlo dojít k narušení vysílání. Odsud pak byly vylučovány osoby "psychicky labilní se sklony k používání alkoholu nebo drog či osoby k nimž jsou ze státobezpečnostního hlediska výhrady". Pozornost tak věnovali celé řadě programových a technických pracovníků, kteří se na vysílání podíleli: hlasatelům, režisérům dne, redaktorům a technikům zabezpečujícím provoz odbavovacího pracoviště.Rizika vysílání

Plán VLNA II také specifikoval co je živé a co záznamové vysílání a jak může být narušeno. U živého vysílání riziko představoval, podle materiálu, ten kdo hovoří před kamerou, kameramani a technici. U záznamového vysílání zase hrozila možnost záměny filmu nebo videokazety s nežádoucím obsahem. V obou případech, podle bezpečnostních složek, byl nejdůležitější osobou pro zásah režisér dne, který "je zodpovědný za obsahovou stránku vysílání".

Závodní stráž nevyhovuje

Důvodová zpráva plánu VLNA II také navrhovala, aby objekt ČST na Kavčích horách byl střežen uniformovanými příslušníky SNB, podobně jako v některých okolních socialistických zemích. Podle poznatků StB byla budova na KH střežena příslušníky Závodní stráže, "u nichž je nepatrná záruka, že by byli schopni v mimopracovní době čelit přímému útoku zvenčí (malý počet, vysoký fyzický věk a nevycvičenost)". Takový způsob ochrany StB považovala za nežádoucí.Kdo bude vypínat televizi

Akci VLNA II měl na návrh náčelníka II. S-SNB (správa kontrarozvědky pro boj s vnitřním nepřítelem) vyhlásit ministr vnitra ČSSR. Její splnění měli zajišťovat předem vybraní příslušníci Městské správy VB Praha, specialisté 2. odboru XIII. správy (Zvláštní správa FMV) a operativní skupina 4. oddělení 11. odboru II. S-SNB (měla na starosti sportovce a novináře). Zásahy do technických zařízení měli provést specialisté 2. odboru XIII. S-SNB.


Technickou dokumentaci, potřebnou pro přerušení "nežádoucího vysílání" z objektu ČST, zpracovávala XIII. S-SNB. Změny v technickém vybavení "zájmových pracovišť" registrovali pracovníci 11. odboru II. S-SNB. Příslušníci XIII. správy pak pravidelně po třech měsících na místě prověřovali, zda dokumentace odpovídá skutečnosti. Tato prověrka "byla vedena s cílem prohloubit a udržet u specialistů StB místní znalosti v objektu ČST".


Současně s VLNOU II měla být vyhlášena VLNA 3 - zásah v objektech Čs. spojů.související texty:

akce Vlna II - příklad možného přerušení nežád. vysílání

akce Vlna II - listopad 1989


akce Bukanýr

akce Kámen

akce Kněz

akce Neptun

akce Panenka

akce proti redakci časopisu Svědectví

akce Vlna I,  akce Vlna II

akce Zahradník

StB - úvodní část

   

autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.