www.TOTALITA.cz

VONS - sdělení č. 649   (Jiří Wonka propuštěn na svobodu)

Dne 29. května 1987 byl z ruzyňské věznice propuštěn na svobodu Jiří Wonka, odsouzený dne 26. května 1987 k jednomu roku odnětí svobody za údajné pobuřování. Jeho bratr Pavel byl v témže soudním procesu odsouzen k 21 měsícům nepodmíněně.


Jiří Wonka uvádí, že ve vazbě byl obětí několika fyzických útoků. Např. v září 1986 do jeho cely, v níž byl umístěn sám, vnikl muž v civilu spolu s neznámým dozorcem. Civilista J.Wonku spoutal, zavázal mu oči a posléze ho mlátil, kopal do přirození a pálil ho cigaretami na břiše, přičemž stopy tohoto mučení jsou dosud patrny. K dalšímu útoku došlo v lednu 1987, kdy byl dozorcem kopán do ledvin. Poté, co si stěžoval vojenské prokuratuře na špatné zacházení, byl dne 15.1.1987 přemístěn do cely č. 28 tzv. zvláštního oddělení, kde bylo - za prudkého mrazu - rozbité okno. Na protest proti nelidskému zacházení držel Jiří Wonka ve dnech 18.2. až 2.3. 1987 hladovku.


Jiří Wonka byl soudem uznán vinným poze jedním ze žalovaných skutků, v ostatních bodech byl obžaloby zproštěn. Tento jediný skutek, který byl posuzován jako pobuřování, je ovšem velmi kuriózní, spočívá v odeslání kritického dopisu ve formě socialistického závazku Jiřího Wonky Okresnímu podniku služeb v Náchodě. Text dopisu uvádíme v příloze.


Propuštění Jiřího Wonky vítáme, požadujeme však také propuštění Pavla Wonky na svobodu. Obracíme se na státní orgány s naléhavou výzvou, aby důkladně přešetřily všechny údaje, týkající se fyzických útoků proti bratrům Wonkovým a špatného zacházení s nimi ve vazbě.


V Praze 2. 6. 1987

příloha:


Vyhlášení socialistického závazku


Okresní podnik služeb Náchod


Zjišťuji, že celá společnost je zachvácena právním nihilismem, kdy je zcela ilusorní žádat po našich státních a stranických orgánech a funkcionářích nějaké rozhodnutí nebo opatření. Stejně tak pokládám za ilusorní očekávat, že tito funkcionáři budou dodržovat právní řád.


Proto jsem se rozhodl přispět k odstranění stavu právního nihilismu, jehož důsledky rozkládají celou společnost, a to jako poslanec SN FS ČSSR.


Dále budu usilovat o to, aby se v KSČ našlo zdravé jádro, které by bylo schopno se vypořádat se všemi negativními jevy. Dosud je takové vypořádání se s negativními jevy, jako že jsou nevinní lidé zavíráni do vězení a občané persekuováni, když vysloví svůj názor nahlas. Většina občanů nemá tolik možností a vůle dovést svůj boj za spravedlnost do konce. Státu a společenskému zřízení se však pomstí jinak.


Kde jsou však komunisté?


Nenajde se skoro žádný, který by měl odvahu vystoupit a říct svůj názor. Každý však tvrdí, že je malý pán a nemůže nic změnit. Po straně si každý nadává a nesouhlasí.


Nemám nic proti tomu, aby tento hodnotný závazek byl vytištěn ve věstníku, třeba by našel pokračovatele.


29. 4. 1986


Jiří Wonka


Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Československá liga pro lidská práva

člen Mezinárodní federace pro lidská právasouvisející texty:

Pavel Wonka

Michail Gorbačov

SSSR

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Charta 77


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

zdroj: Jiří Gruntorád, LIBRI PROHIBITI]

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.