www.TOTALITA.cz

VONS - sdělení č. 713   (souhrnné sdělení o případech sledovaných výborem k 10.12.1987)

[forma podobná jako předešlé Sdělení č. 400]


(...)


I. věznění


A - jednotlivé případy


14. Pavel Wonka, nar. 23. 1. 1953, bytem Pražská 384, 54301 Vrchlabí, matka: Gerta Wonková, U nemocnice 869, 543 01 Vrchlabí; automechanik. Dne 26. 5. 1986 vzat do vazby se svým bratrem Jiřím. Stíhán pro tr. č. podvracení republiky (§ 98/1) a pro útok na veřejného činitele (§ 155/1), byl MS v Praze dne 26. 5. 1987 odsouzen jen podle mírnějších ustanovení - tr. č. pobuřování (§ 100/1) a tr. č. útoku na státní orgán (§ 156/2) - k 21 měsícům a následnému tříletému ochrannému dohledu, což NS ČSR potvrdil (jeho bratr Jiří vykonal uložený trest 12 měsíců vazbou, 536, 545, 585, 621, 625, 626, 640, 648, 649, 667, 673, 688, 712). Pro špatný zdravotní stav převezen 9.9.1987 z NVÚ Minkovice, kde je týrán a šikanován, do vězeňské nemocnice a po měsíčním léčení na V/3 úsek NVÚ Plzeň-Bory. Výstup 26. 2. 1988.


(...)


Dáno v Praze v den lidských práv OSN, 10. prosince 1987


Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Československá liga pro lidská práva

člen Mezinárodní federace pro lidská právasouvisející texty:

Pavel Wonka

Michail Gorbačov

SSSR

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Charta 77


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

zdroj: Jiří Gruntorád, LIBRI PROHIBITI]

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.