www.TOTALITA.cz

VONS - sdělení č. 762   (policejní represe proti tryzně za Pavla Wonku)

Dne 6. 5. 1988 chtělo několik čs. občanů uspořádat tryznu za Pavla Wonku. Tryzna měla probíhat v Praze na Staroměstském náměstí v době pohřbu Pavla Wonky, tj. v 15 hodin. V dopoledních hodinách byli Státní bezpečností odvedeni ze svých bytů a pracovišť člen jazzové sekce Martin Sýkora a signatáři Charty 77 Ladislav Hejdánek, Luděk Marks a František Stárek a dále Jaroslav Hejna a Iva Vojtková. Byli zadržování do odpoledních hodin, aby se tryzny nemohli zúčastnit. Okolnost, že někteří ani o připravované tryzně nevěděli, nebyla při této policejní akci rozhodující. Po několika dalších občanech StB intenzívně pátrala. Jána Čarnogurského z Bratislavy a Radima Palouše z Prahy střežila onoho dne tzv. ostraha.


Na Staroměstském náměstí byli před 15. hodinou zadrženi signatář Charty 77 John Bok, když připravoval transparent k tryzně. Spolu s ním byl zadržen Miroslav Skoumal. Oba byli po několika hodinách propuštěni. Asi 30 občanů, kteří se zde sešli, se neodvážilo tryznu zahájit, protože počet příslušníků Státní a Veřejné bezpečnosti je značně převyšoval.


Týž den byli na několik hodin zadržováni v Trutnově manželé Havlovi. Státní bezpečnost tak zabránila Václavu Havlovi, aby na pohřbu Pavla Wonky přednesl projev, který nakonec přečetl mluvčí Charty 77 Stanislav Devátý.


Nejcitelněji zasáhla onoho dne represe signatáře Charty 77 a člena jazzové sekce Otu Veverku, který byl po poledni zadržen na svém pracovišti ve strážním domku v Praze na Žižkově a převezen na oddělení VB. Poté mu byly násilím odebrány klíče od strážního domku a příslušníci StB zde provedli pod vedením npor. JUDr. Václava Michálka prohlídku, ačkoliv k ní neměli ani povolení prokurátora ani jiný zákonný podklad. Bylo odňato 105 položek, prakticky všechny soukromé věci Oty Veverky, mezi nimi psací stroj, učebnice angličtiny, oficiálně vydané knihy, jízdní řád ČSD, dále samizdatové publikace Infoch a Vokno. Na oddělení VB byl Ota Veverka převezen v poutech. Propuštěn byl asi ve 22 hod.V Praze 12. 5. 1988


Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Československá liga pro lidská práva

člen Mezinárodní federace pro lidská právasouvisející texty:

Pavel Wonka

fotografie z pohřbu Pavla Wonky


Stanislav Devátý

Václav Havel

Ladislav Hejdánek

Radim Palouš


StB


Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Charta 77


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

zdroj: Jiří Gruntorád, LIBRI PROHIBITI]

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.