www.TOTALITA.cz

volby 1946

26. května 1946 se v Československu konaly prvé poválečné a zároveň na dlouhou dobu poslední demokratické parlamentní volby. Komunisté v nich získali 40 % hlasů a poprvé v historii Československé republiky se dostali do vlády.


V den parlamentních voleb otisklo Rudé právo program komunistické strany a v něm ostře napadlo své partnery v Národní frontě - národní socialisty a lidovce. Na titulní straně přetisklo článek z moskevské Pravdy "Hnízdo reakce je v národně socialistické straně."


V pondělí 27.května oznámilo Rudé právo palcovými titulky:
"Komunisté vedoucí silou národa. Ještě žádná politická strana neobdržela tak velkou důvěru - V nejdemokratičtějších volbách lid potvrdil a rozšířil mandát komunistů - Radostná nálada lidu - Jen nepatrný počet hlasoval bílými lístky proti lidově-demokratickému režimu a proti Národní frontě."


Výsledky těchto voleb byly zveřejněny v Rudém právu v úterý 28. května 1946. Bylo to poprvé a naposledy. V žádné statistické ročence vydané za vlády komunistů nenajdeme absolutní čísla o účasti v těchto volbách. Vždy jsou uváděny jen celkové výsledky v procentech.

Po těchto volbách (až do roku 1948) se parlament jmenoval "Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé". Jeho jediná komora - Poslanecká sněmovna měla tehdy 300 členů.volby 1948

volby 1986

volby v období 1946-1989 - úvodní strana


autor textu: Milan Krejčiřík

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.