www.TOTALITA.cz

volby 1946
volební program KSČ - Jdeme do voleb pod praporem práce pro republiku!

Prací k blahobytu

Je ještě mnoho věcí s kterými my, komunisté, nemůžeme býti spokojeni. Není ještě všechno překonáno, můžeme však říci, že jsme z toho nejhoršího venku. To už je dnes vidět. Čekají nás však ještě veliké úkoly. Byli jsme ochuzeni a musíme se snažit, abychom se pokud možno rychle dostali ze všech obtíží. Tady ovšem nepomohou sliby. My k vám před volbami nepřicházíme a neříkáme vám: Volte nás, slibujeme, že bude všechno dobré, my vám to vymůžeme. Sami o sobě nevymůžeme nic. Vláda sama by nic nemohla udělat, kdyby se neopírala o lid, o jeho dobrou vůli a jeho pilnou práci. Je pravda, že náš koláč je malý, že na každého se dostane jen malý kousek. Aby se však na každého dostal větší kus, musíme jej zvětšit. A zvětšit jej můžeme prací, prací a zase jen prací.


Proto je třeba, aby všechny politické strany teď před volbami nepřicházely se sliby a s pomluvami, se štvanicemi. Je třeba, aby řekly: Pracujme svorně, a aby heslo, které jsme dali my, komunisté, "Republice více práce - to je naše agitace!" se stalo heslem všech.


Nechť strany soutěží ve volbách ne množstvím slibů, pomluvami a rozeštváváním, ale ať soutěží příslušníci jednotlivých stran v práci pro republiku, dělník v továrně, rolník na poli, úředník v úřadě. Ať každý ukáže lásku k republice činy. Nejkrásnější vlastenectví, to je obětavá, dobrovolná práce pro republiku.


Z této obětavé práce vyrostly už neobyčejné příklady tvůrčího nadšení. Dělnici vyrobili traktor dobrovolnou prací přes čas a dali jej rolníkům. Brigády dělníků z továren jezdí neděli co neděli na venek opravovati hospodářské stroje a tak prakticky vytvářejí jednotu dělníků s rolníky. Agrární vůdcové štvali venkov proto městu. My dokazujeme, že dělník a rolník jsou bratři, že mají k sobě nejblíž a potáhnou-li za jeden provaz, bude v republice lépe.


Když někdo hloupě říká, že tyto brigády poškozují venkovské živnostníky, tak je to vědomá lež, poněvadž za těch 6 let okupace jsou hospodářské stroje v takovém stavu, že venkovští řemeslníci tu práci nemohou zmoci. A dělnické brigády se přece na venkově neusadí, práci řemeslníkům nevezmou, a až budou normální poměry a nebude pomoci třeba, nebudou v neděli pracovat, ale odpočívat.související texty:

Jaké bezprostřední požadavky budeme prosazovat

Prací k blahobytu

Reakce pohoří

Pomluvy proti straněvolby 1946 v kontextu minulosti

postupná příprava komunistů k převzetí absolutní moci

jak KSČ dodržovala své sliby

jak KSČ dodržovala Ústavu

volební program KSČ

komunisté a náboženství

volební výsledky
volby 1946 - úvodní strana

volby v období 1946-1989 - úvodní strana


autor textu: Milan Krejčiřík

použitá literatura: Jdeme do voleb pod praporem práce pro republiku!, osnova referátu pro volební schůze KSČ, tisk Svoboda, Praha

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.