www.TOTALITA.cz

Junák - svaz skautů a skautek

skauting, výchovné hnutí, které vzniklo na přelomu 19. a 20. stol. ve Velké Británii, v Kanadě a USA z iniciativy R. S. S. Baden-Powella, E. T. Setona.Skauting využívá vztah mládeže k přírodě, její smysl pro romantiku, sport a hry; pěstuje turistiku a táboření, vychovává k praktickým dovednostem, družnosti a sebekázni.

Centrem mezinárodního skautingu je Světové skautské ústředí se sídlem v Ženevě.Skauting se v českých zemích šířil pod vlivem A. B. Svojsíka před 1. světovou válkou. V roce 1914 založena skautská organizace Junák - Český skaut (později Československý junák-skaut); po několikerém zákazu činnosti (1939-45, 1948-68 a 1970) obnoven v roce 1989.


související texty:

nezávislé iniciativy

Československý svaz mládeže

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 16

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.