www.TOTALITA.cz

Nezávislé iniciativy
v listopadu 1989

iniciativa:

vznik:

zakládající:

poznámka:


České děti

květen 1988

Petr Placák a 28 signatářů manifestu

"České království trvá a nejvyšším cílem je příchod nového krále"

Československý helsinský výbor

listopad 1988

Jiří Hájek, Ladislav Lis a Václav Malý

 

Demokratická iniciativa

září 1987

Emanuel Mandler a Bohumil Doležal

v září 1987 zaslala dopis 50 čs. občanů poslancům Federálního shromáždění

Hnutí za občanskou svobodu

říjen 1988

Rudolf Battěk, Jiří Kantůrek,
Jaroslav Šabata

v den vzniku zveřejnilo svůj manifest Demokracie pro všechny

Charta 77

leden 1977

Jiří Hájek, Zdeněk Mlynář,
Václav Havel, Jan Patočka

vydával časopis Informace o Chartě 77

Iniciativa kulturních pracovníků

leden 1989

Vlasta Chramostová a další

proti uvěznění Václava Havla

Iniciativa sociální obrany

říjen 1988

Stanislav Devátý, Olga Šulcová,
Zdeněk Kulík, Jarmila Stibicová

 

Jazzová sekce Svazu hudebníků

1978

Karel Srp, Vladimír Kouřil, Joska Skalník

 

Skautské hnutí Junák

 

 

vydával samizdatový časopis "Čin"

Klub právní podpory

únor 1989

Roman Rákosník, Lubor Kohout,
Alois Nedvěd

inspirován smrtí aktivisty Pavla Wonky

Klub za socialistickou přestavbu Obroda

únor 1989

Antonín Benčík, Václav Kural,
Vojtěch Mencl, Josef Domaňský,
Miluše Fischerová, Vladimír Kabrna, Josef Stehlík

vydával časopis Dialog

Kruh přátel polsko - čs. solidarity

červenec 1987

Anna Šabatová

v září 1988 vydal první bulletin

Mírový klub Johna Lennona

prosinec 1988

Stanislav Penc, Heřman Chromý

 

Mladé umění pro mír

prosinec 1985

 

vznikl u příležitosti 5. výročí
úmrtí Johna Lennona

Nezávislé ekologické hnutí Ekologická iniciativa

 

Josef Danisz, Ivan Dejmal,
Lenka Hrachová

 

Nezávislé mírové sdružení
- iniciativa za demilitarizaci společnosti

duben 1988

Tomáš Dvořák, Hana Marvanová,
Luboš Vydra, Ondřej Černý

v bulletinu uvedeno 120 aktivistů

Sdružení katolických laiků Pokoj na zemi

říjen 1988

Augustin Navrátil, Pavel Záleský,
Jiří Škoda

 

Společnost pro studium demokratického socialismu

únor 1989

Stanislav Nedbálek, Stanislav Ošusta

 

Společnost přátel USA

květen 1987

Petr Bartoš a Bedřich Koutný

 

Společnost TGM

září 1987

Ladislav Hejdánek

vznikl u příležitosti 50. výročí smrti TGM

Společnost za veselejší současnost

květen 1989

zakladatelé: Luboš Rychvalský,
Bára Štěpánová, Petr Payne

běh pražskou Třídou politických vězňů
od 1.5.1989 každý den do konce r. 1989.

Výbor křesťanské pomoci

únor 1989

 

 

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS)

duben 1978

Petr Uhl, Václav Benda, Václav Malý,
poté 31 členů

vydal přes 900 sdělení,
v nichž se zastal několika set osob

Východoevropská In formační Agentura VIA

prosinec 1988

Petr Uhl, Petr Pospíchal, Jan Urban

 související texty:

disent

samizdat

underground

 

autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: Jiří Gruntorád Reprint xerox 1989 (knihovna Libri Prohibiti)

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.