www.TOTALITA.cz

Lidové milice  -  ozbrojená pěst KSČ

Komunisté se obávali, aby nekomunističtí příslušníci ozbrojených sil nezačali aktivně podporovat nekomunistickou opozici.


Již 23. 2. 1948 proto začali ozbrojovat své přívržence v řadách dělníků. Byly tak zformovány řádné útvary, podřízené přímo vedení KSČ - konkrétně generálnímu tajemníkovi strany.hlavní úloha LM:

  • (1948) tzv. ochrana závodů a továren - kdo se jim nelíbil (většinou majitel) toho do továrny nepustili
  • (po celou dobu existence) zastrašování politických odpůrců

Bezprecedentním způsobem tak vznikly ozbrojené složky politické strany, které nemají v demokratickém státě místo.


Komunisté Lidových milic využívali po celou dobu své vlády. Pro jejich členy (většinou dělníky) byla pořádána vojenská cvičení, na kterých se učili zacházet se zbraněmi.LM sehrály důležitou roli:

V prosinci 1989, kdy vedení KSČ rezignovalo na jejich použití k potlačení listopadových událostí 1989, byly LM odzbrojeny a rozpuštěny (84 821 příslušníků).

Přísaha milicionáře:


Já, příslušník Lidových milicí, přísahám, že budu vždy obětavě a věrně sloužit Komunistické straně Československa, dělnické třídě a své socialistické vlasti a upevňovat internacionální svazky se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi.


Budu s plnou odpovědností a svědomitostí zvyšovat svou politickou a bojovou připravenost a uvědoměle plnit usnesení stranických orgánů, rozkazy nadřízených a všechny úkoly vyplývající z příslušnosti k Lidovým milicím.


Jsem připraven chránit se zbraní v ruce zájmy strany, revoluční vymoženosti dělnické třídy a socialistický stát před vnitřním i vnějším nepřítelem a v případě potřeby nebudu váhat při jejich obraně položit i svůj život.Tak přísahám !


související texty:

Komunistická strana Československa

 

autor textu: Bedřich Marjánko

použitá literatura: 16

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.