www.TOTALITA.cz

Únor 1948
středa   23. února 1948

hlavní události dne

  • začíná otevřený ozborojený teror komunistů
  • omezována činnost nekomunistických stran
  • průvod 10 000 lidí na podporu prezidenta

 

akce ozbrojených složek

Jeden z nejdůležitějších dnů únorové krize. Komunisté zcela otevřeně přistoupili k represím. Ministerstvo vnitra nařídilo opatření, kterým byla omezena činnost stran, jejichž ministři podali demisi. Bezpečnost začala se zatýkáním a s domovními prohlídkami.jednaly nejvyšší orgány nekomunistických stran

Od rána jednaly nejvyšší orgány všech nekomunistických stran. Představitelé stran, jejichž ministři podali demisi, opětovně deklarovali správnost svého postupu a víru, že se krizi podaří vyřešit ústavní cestou, především prostřednictvím prezidenta Beneše.rozkaz ministra vnitra k dalším represím

Ráno také proběhla důležitá porada na ministerstvu vnitra. Bylo rozhodnuto o vyzbrojení Lidových milicí několika desítkami tisíc zbraní.


Dalším výsledkem této porady bylo vydání instrukcí k omezení a zákazu činnosti nekomunistických stran, především veřejných shromáždění organizovaných nekomunistickými stranami, zastavením dodávek papíru pro tiskárny tisknoucí noviny a letáky těchto stran atd.


Dalším opatřením byl rozkaz ministra vnitra k dalším zatýkáním a represím. Mezi prvními byli zatčeni pracovníci justice, kteří se podíleli na vyšetřování tzv. krčmáňského případu a mostecké špionážní aféry.jednání sociálních demokratů

Od 11 hodin se konalo napjatě očekávané zasedání ústředního výboru sociální demokracie. Gottwald představitelům soc. demokracie vzkázal, že strany, jejichž ministři podali demisi, se již nebudou moci podílet na vládě, a že se musí ještě dnes rozhodnout, "zda jdou s nimi nebo proti nim".

Výsledkem jednání byl neúspěch Fierlingerem vedeného prokomunistického křídla, kterému se nepodařilo prosadit žádný z jejich návrhů. Oficiální stanovisko strany zůstalo stejné, tedy vybudování nové vlády na základě staré Národní fronty při respektování ústavy. Naopak byl vysloven souhlas s dalším znárodněním, jakož i s účastí v akčních výborech Národní fronty.jednání u prezidenta

Po jedenácté hodině byl přijat Gottwald prezidentem Benešem. Prezident se snažil přimět komunisty k udržení stávající Národní fronty, nicméně Gottwald byl neústupný. Původní Národní fronta již neexistovala.


V 16 hodin přijal prezident Beneš ministry národně socialistické strany a ujistil je, že komunistickému tlaku neustoupí a bude prosazovat svou koncepci i za cenu demise.nátlak na nekomunistické strany

Kolem 18 hodiny byli ministři Stránský a Ripka akčními výbory Národní fronty důrazně vyzváni, aby opustili svá ministerstva.


Současně v ústředním sekretariátu národních socialistů provedla Bezpečnost domovní prohlídku. Nekomunistické strany zůstaly zcela bezradné. V důsledku svojí nečinnosti a pasivního přihlížení nebyly schopny účinně reagovat na stupňující se komunistický tlak. Jedinou záchranu tak spatřovali v prezidentu Benešovi.průvod na Hrad

Od 19 hodin se konalo v Obecním domě shromáždění národně socialistických vysokoškoláků. Po 20 hodině se vydal průvod účastníků na Hrad, podpořit prezidenta Beneše. Průvodu se zúčastnilo více než 10 000 lidí.související texty:

události   17. února 1948

události   18. února 1948

události   19. února 1948

události   20. února 1948

události   21. února 1948

události   22. února 1948

události   23. února 1948

události   24. února 1948

události   25. února 1948


vzpomínky poslance Josefa Lesáka


Únor 1948 - úvodní strana


autor textu: Jonko Totev

použitá literatura: 49

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.