www.TOTALITA.cz

Národní fronta Čechů a Slováků (NF)

seskupení politických stran a společenských organizací v Československu v letech 1945-90.


Byla ustavena v březnu 1945 v Moskvě představiteli londýnského a moskevského zahraniční odboje a zástupci Slovenské národní rady. V jejím programu byl zakotven princip národní jednoty a spolupráce všech demokratických a antifašistických sil v poválečné ČSR.

Sdružovala všechny povolené politické strany a měla řešit zásadní politické otázky a spory. Demokratickými stranami byla chápána jako koalice politických stran, postupně byla zneužívána KSČ, zejména v průběhu únorového převratu 1948.


Byla ji dána pravomoc rozhodovat, kterým stranám bude do budoucna povolena činnost. Národní fronta tak byla svým způsobem postavena do značné míry nad parlament a především mimo demokratickou kontrolu.


Od února 1948 do 2.dubna 1990, kdy byla zrušena, se tak stala nástrojem totalitního politického systému uplatňovaného KSČ.

seznam jednotlivých složek: (stav z roku 1978)

 • Česká mírová rada
 • Česká odborová rada
 • Česká organizace ČSTV
 • Česká vědecko-technická společnost
 • Československá strana lidová
 • Československá strana socialistická
 • Československá vědecko-technická společnost
 • Československý červený kříž
 • Československý mírový výbor
 • Československý svaz novinářů
 • Československý svaz protifašistických bojovníků
 • Československý svaz tělesné výchovy
 • Československý svaz žen
 • Český myslivecký svaz
 • Český ovocnářský a zahrádkářský svaz
 • Český rybářský svaz
 • Český svaz bytových družstev
 • Český svaz chovatelů drobného zvířectva
 • Český svaz novinářů
 • Český svaz protifašistických bojovníků
 • Český svaz spotřebních družstev
 • Český svaz stavebních inženýrů

 • Český svaz včelařů
 • Český svaz výrobních družstev
 • Český svaz žen
 • Čs. revoluční odborové hnutí
 • Komunistická strana Československa
 • Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti
 • Polský svaz kulturně osvětový v ČSSR
 • Socialistická akademie ČSR
 • Socialistická akademie
 • Socialistický svaz mládeže ČSR
 • Socialistický svaz mládeže
 • Svaz československo-sovětského přátelství
 • Svaz československých filatelistů
 • Svaz českých filatelistů
 • Svaz družstevních rolníků
 • Svaz invalidů v ČSR
 • Svaz invalidů
 • Svaz požární ochrany ČSR
 • Svaz požární ochrany ČSSR
 • Svaz pro spolupráci s armádou
 • Svaz rolníků
 • Ústřední rada družstev

související texty:

akční výbory NF

 

autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 149

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.