www.TOTALITA.cz

Josef   BERAN

*

29. 12. 1888

Plzeň

+

17. 05. 1969

Řím (Itálie)

český římskokatolický teolog a církevní hodnostář


1907-1911

Po maturitě na gymnasiu pokračoval ve studiích na papežské univerzitě v Římě.

1911

vysvěcen na kněze,

1912

doktorát teologie,

1912-1917

působil jako kaplan v Chyších, na Proseku a v Praze.

1917-1928

profesor a později ředitel katolického ženského učitelského ústavu sv. Anny.

od 1928

docent,

od 1932

profesor a rektor arcibiskupského semináře v Praze.

od 1939

profesor teologické fakulty UK v Praze (obor pastorální teologie),

1942-1945

vězněn v nacistických koncentračních táborech v Terezíně a Dachau.

od 1946

arcibiskup pražský a primas český.

od 1939

Po Únoru 1948 se při obraně zájmů katolické církve střetl s komunistickým režimem,

1949-1963

internován na různých místech v Čechách.

1963

(říjen) amnestován, nemohl se však vrátit do Prahy a žil nejprve v Mukařově u Prahy,
posléze v Radvanově na Táborsku.

od 1965

(leden) v souvislosti se jmenováním kardinálem odjel do Vatikánu.
Poté, co mu byl znemožňen návrat do Československa, žil zde až do své smrti.

V 90. letech zahájen proces jeho blahořečení.

Na 2. vatikánském koncilu pronesl projev O svobodě svědomí, v němž se mj. vyslovil pro rehabilitaci mistra Jana Husa.

Autor řady teologických úvah a studií (Psychologie a zpovědnice, 1931, Velká mše, Řím 1970), historických spisů (Blahoslavená Anežka Česká, Řím 1974) a prózy Životní symfonie Antonína Dvořáka (Řím 1971).


související texty:

Únor 1948

pražští biskupové v době totality:

Josef Beran

(04.12.1946 - 17.05.1969)

úřad neobsazen

(17.05.1969 - 30.12.1977)

František Tomášek

(30.12.1977 - 27.03.1991)

 

(data jmenování do funkcí)


autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.