www.TOTALITA.cz

František  TOMÁŠEK

*

30. 6. 1899

Studénka (okr. Nový Jičín)

+

4. 8. 1992

Praha

český římskokatolický kněz, teolog a církevní hodnostář


1922

vysvěcen na kněze

1922-1934

katecheta v Pavlovicích, Kelči a Olomouci

1934-1939

asistent na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci

1940-1945

učitel na diecézním bohosloveckém učilišti v Olomouci

1946-1947

docent katechetiky a pedagogiky na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci

1947-1949

profesor katechetiky a pedagogiky na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci

1949

jmenován titulárním biskupem butským a světícím biskupem olomouckým
(biskupské svěcení přijal tajně)

1951-1954

internován v pracovním táboře v Želivě

1954-1965

administrátor farnosti v Moravské Huzové (okr. Olomouc)

1965-1978

apoštolský administrátor pražské diecéze

od 1977

kardinál, pražský biskup

1978-1991

arcibiskup pražský a primas český

V 80. letech vystupoval na obranu občanských práv a svobod v Československu a udržoval kontakty s politickou opozicí, zasloužil se též o kanonizaci Anežky Přemyslovny.

Autor řady monografií z oboru katechetiky a pedagogiky, činný též publicisticky.


související texty:

Dopis kardinála Tomáška týdeníku Tribuna (09.04.1984)

Únor 1948

perzekuce církví a náboženských organizací

perzekuce katolické církve (50. léta)

politické procesy v 50. letech

Státní bezpečnost

Normalizace

VONS

Charta 77

Disent

nezávislé iniciativy

Listopad 1989

pražští biskupové v době totality:

Josef Beran

(04.12.1946 - 17.05.1969)

úřad neobsazen

(17.05.1969 - 30.12.1977)

František Tomášek

(30.12.1977 - 27.03.1991)

 

(data jmenování do funkcí)


autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.