www.TOTALITA.cz

Alexej   ČEPIČKA

*

18. 8. 1910

Kroměříž

+

30. 9. 1990

Dobříš (okr. Příbram)

český politik, zeť Klementa Gottwalda


1929-1934

vystudoval práva na UK v Praze,

1937-1941

advokátní koncipient v Ostravě,

od 1929

člen KSČ, za nacistické okupace vězněn (1942-1945) v koncentračním táboře,

1946-1960

poslanec NS,

1947-1948

ministr vnitřního obchodu,

1948-1950

ministr spravedlnosti, současně generální tajemník Ústředního akčního výboru Národní fronty,

1949-1950

předseda Státního úřadu pro věci církevní,

1950-1956

ministr národní obrany (armádní generál),

1953-1956

náměstek předsedy vlády,

1949-1958

člen ÚV KSČ,

1951-1956

člen předsednictva (resp. politbyra) ÚV KSČ,

1956

odvolán z vedoucích státních i stranických funkcí,

1956-1959

předseda Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci,

1963

vyloučen z KSČ.

Nesl značnou část odpovědnosti za praktiky komunistického režimu koncem 40. a v 1. pol. 50. let, zejména za situaci v justici, armádě a za politické procesy.


související texty:

Čepičkova justice

Čepičkova armáda a praktiky v ní

odpovědnost Alexeje Čepičky

situace v armádě

Klement Gottwald

KSČ

akční výbor


autor textu: Bedřich Marjánko

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.